Malé opatství Thelémské
*Encyklopedie Thelémy* *Kniha zákona - magická exegeze*
*Rituály* *Učební materiály* *Průzkum vyšších světů*
*Hermes II. Trismegistos*
*Dějiny 20. století* *Stručná historie esoteriky* *Osobnosti západní esoteriky*
*Živlová magie* *Struktura Universa*
*Magická intelektuální a názorová základna*
*Rituální předměty*
*Vzkazy a názory*


           Všechny příspěvky jsou originální práce členů opatství. Cizí texty, které nás inspirují, hledejte
           na Thelema. Spolupracujeme také s HDT.
           V pravém menu se pod prvým kruhem skrývají sdělení o Thelemě, pod druhým a třetím sdělení
           o nás. Pod čtvrtý kruh se můžete sami vyjádřit.        Posledních jedenáct přidaných článků:Soror Syrinx: Care frater, 22
Kapitola 22. – Vlastní přirozenost

Překlad jednoho z pomyslných dopisů Crowleymu. Jedná se o útlou a nově napsanou knížku z roku 2019. Název knihy je Care Frater a před pár dny jsem ji našel ve své knihovně. Autorka si říká Soror Syrinx a tyto dopisy píše jako vlastní reflexi a reakci na Magick without tears. Care Frater, Dělej, co ty chceš, ať je cele Zákon.
Pokračování >>>
 
Aleister Crowley: Magie bez slz, 77
Kapitola LXXVII: Moc a Autorita

Drahá Sestro, Dělej, co ty chceš, ať je cele zákon. Tvé poznámky k dopisu 0=2 jsou velmi výstižné a inspirativní. Tedy pokud jsem správně pochopil, co jsi chtěla říct. (Víš, opravdu jsou trochu zmatené, nebo já jsem!) Mohu tvoji otázku, pokud je to otázka, formulovat podle sebe? Ano? Dobře. Říkáš, že jsem filozofickým a matematickým jazykem předložil nezpochybnitelnou teorii vesmíru, a předpokládáš (třikrát podtrženo s dvěma otazníky), že by z ní člověk mohl s velkým úsilím odvodit naprosto pádné důvody pro neochvějné rozjímání nad vlastním pupkem nebo předvádění podivných tanců a vibrování tajemných jmen. Ale co chceš říct (ptáš se) obyčejného chlapa na bulváru, člověka ze světa, který sice získal bystré znalosti o přírodě, ale nenachází žádné racionální vodítko pro své životní chování. Všímá si mnoha neuspokojivých prvků v běhu věcí a ve vlastním zájmu by je rád přetvořil blíže k touhám srdce, aby obnovil Fitzgeraldovo klišé o tomto žalostném schématu věcí. Učená expozice 0 = 2 ho ani v nejmenším nezajímá. Je si však vědom toho, že A.*. A.*. hlásá rozumné řešení problému konání a rád by věděl, zda lze jejich program obhájit z hlediska selského rozumu.
Pokračování >>>
 
Aleister Crowley: Magie bez slz, 61
Kapitola LXI: Moc a Autorita

Drahá sestro,
Dělej, co ty chceš, ať je cele Zákon.
Děkuji mnohokrát za poslední dopis. Nečekal jsem nic méně. Jakmile se někdo dostane do pozice autority, byť ve velmi malém měřítku, jeho potíže začnou ve velmi velkém.
Představ si, pokud můžeš, čím jsem si prošel za poslední čtvrtstoletí nebo déle. Moji podřízení mě neustále žádají o postup v Řádu; myslí si, že kdyby byli pouze členy 266. stupně, všechno v Zahradě by bylo krásné. Myslí si, že kdyby vlastnili pouze tajemství 148. stupně, byli by schopni provádět všechny ty zázraky, které jim v současnosti unikají.
Pokračování >>>
 
3. kapitola - PRAVÁ VŮLE

V této kapitole objevíme, co znamená Pravá Vůle v denním životě, v magické praxi a v duchovním rozvoji. Odhalíme některé z mysterií, jakým způsobem se Pravá Vůle v lidském životě odhaluje – samozřejmě, tím spíš pro toho, kdo se snaží vybudovat vlastní vědomé pochopení Pravé Vůle, jako mnoho z vás, kteří čtete tuto knihu.
Pokračování >>>
 
AL, 1. kapitola celá, DT
1/1 Udělej ze sebe nástroj a vyčkej,jaké místo ve všeobecném životě ti přisoudí božstvo. Dovedu si představit nekonečno v kruhu. Chápu,že ne všem je dáno pochopit podstatu bytí, ba co víc se jenom tímto zabývat.
Pokračování >>>
 
Aleister Crowley: Magie bez slz 46
Kapitola XLVI: Sobectví

Drahá Sestro, Dělej, co ty chceš, ať je cele Zákon. Sobectví? Těší mě, že máš plno starostí s touto kostí, která je plná masa; jemné, šťavnaté maso, žádné z tvých Chlazených Argentinských nebo Canterburských jehněčích. Je to pánev, co víc; na ní svým způsobem stojí celá struktura etiky Thelémy. Je v tom však nebezpečí; tato otázka je pastí pro ušlechtilé, velkorysé a vysoce smýšlející. Nesobeckost, velký znak Mistra Chrámu, kvintesence jeho snažení; není s tím v rozporu nebo přímo v protikladu; je perfektně slučitelná (ne, měli bychom říct kamarádská?)
Pokračování >>>
 
Aleister Crowley: Magie bez slz 65
Kapitola LXV: Člověk

Drahá Sestro, Dělej, co ty chceš, ať je cele Zákon. Doufám, že jsem ti v předchozích dopisech poskytl alespoň nějakou představu o zasvěcené koncepci Makrokosmu, a také, že jsem jasně vysvětlil, proč musíme používat symbolický jazyk a proč je nutné vytvořit speciální abecedu jako základ pro naši konverzaci o Magick. Také jsem ti poskytl grafy této abecedy. Samozřejmě by to bylo nemotorné a těžkopádné dát všechny ty různé systémy symbolů na Strom života. Strom je opravdu základnou naší klasifikace a doufám, že už teď si dobře obeznámena s procesem představy všeho na patřičných větvích Stromu života. V posledním dopise mi děkuješ, že jsem ti vyjasnil zasvěcené učení o Universu; a teď velmi oprávněně požaduješ tak, a teď kde jsme my?
Pokračování >>>
 
Aleister Crowley: Magie bez slz 80
Kapitola LXXX: Hazard života

Drahá Sestro, dělej co ty chceš, ať je cele zákon. V jednom nebo dvou – ne, myslím, že ve více, třech nebo čtyřech – dopisech za uplynulé měsíce omlouváš svou lenost jako nezbytnost ekonomické situace. Říkáš, že musíš mít běžnou práci, a stálý příjem. Mé nevinné dítě, tento druh Magick je docela jednoduchý. Vezmi si rohy zajíce 1: Řeknu ti, co s nimi dělat až je budeš mít.
Pokračování >>>
 
Anakin: Je jen cesta vpřed...

Dnes je to týden, kdy mě při pravidelné procházce do nedalekého parku před kopcem napadlo, že bych mohl zkusit chůzi pozpátku. Nebyl to nápad jen tak z čistého nebe. Asi týden předtím jsem na procházce potkal ženu, kolem padesátky, který poslední část kopce šla právě pozpátku. Žasl jsem nad tou kreativitou již v prvním momentě. Už tam jsem si ten obraz spojil s průběžným úkolem, dělat něco nezvyklého, ale nechal jsem jej být. A bylo to právě před týdnem, kde mě ta myšlenka znovu a silně při procházce napadla. Chvíli jsem ji nechal působit a vyjednával sám se sebou, zda do toho jít. Byla pěkná slunečná neděle, všude kolem mě se procházelo nebo běhalo spoustu lidí a já s nápadem jít pozpátku. Pozoroval jsem úzkost v těle, začal jsem se potit, srdce mi rychle bilo. Věděl jsem, že nakonec pozpátku půjdu a čím déle jsem to odkládal, tím byla situace horší. Nakonec jsem se naštval, poslal myšlenky k čertu, otočil se a šel. Stačilo pár vteřin a všechny pochyby a úzkosti už nebyly. Lidem, kteří mě míjeli cestou shora dolů, jsem neviděl do tváře a ti, co šli pode mnou, na mě nijak nereagovali. Snad jako by mě neviděli nebo nechtěli vidět nebo jim to prostě bylo jedno. Ušel jsem pár desítek metrů a zase se otočil nazpět. Cítil jsem se jako král a byl jsem na sebe pyšný.

Pokračování >>>
 
Aleister Crowley: Magie bez slz, 3
Kapitola III: Hieroglyfy. Život a jazyk nezbytně symbolický

Drahá Sestro,
Dělej, co ty chceš, ať je cele Zákon.

Velmi přirozená, tato tvá podrážděnost ve tvém posledním (dopise)! Píšeš: „Ale proč? Proč všechna tahle komplikovaná symbolika? Proč neříct rovnou, co myslíš? Jistě, v každém případě, je to záležitost komplikovaná – musíš si však nasazovat masku, abys byl srozumitelný? Znám tě dost dobře na to a vím, že mě neodbydeš nějakým pobožným nesmyslem o nevýslovném, o lidském jazyku, který je nedostatečný k odhalení takových Mystérií, o důležitosti vytvoření nového jazyka k vysvětlení nového myšlenkového systému; samozřejmě vím, že to tak musí být vykonáno v záležitosti chemie, vyšší matematiky, a tak nějak ve téměř všech technických předmětech; ale vnímám, že máš v záloze nějaké jiné, hlubší vysvětlení.
Pokračování >>>
 
Liber XXX Aerum (Liber 418) - 3. část

LIBER XXX AERUM
Vel Saecvli
Svb Figvra
CCCCXVIII

VIZE A HLAS
andělů vládnoucích
30 aethyrům
s komentářem
Mistra TherionaA.·. A.·. Publikace v třídě A B

Imprimatur:
D.D.S. 7x = 4x Praemonstrator
O.S.V. 6x = 5x Imperatior
N.S.F. 5x = 6x Cancellarius

Pracovní překlad jednotlivých aethyrů
Pokračování >>>
 
(c) 2003 Ro., http://ro.magick.cz Webmaster, dotazy, připomínky: 23 /zavináč/ magick /tečka/ cz