Malé opatství Thelémské
*Encyklopedie Thelémy* *Kniha zákona - magická exegeze*
*Rituály* *Učební materiály* *Průzkum vyšších světů*
*Hermes II. Trismegistos*
*Dějiny 20. století* *Stručná historie esoteriky* *Osobnosti západní esoteriky*
*Živlová magie* *Struktura Universa*
*Magická intelektuální a názorová základna*
*Rituální předměty*
*Vzkazy a názory*


           Všechny příspěvky jsou originální práce členů opatství. Cizí texty, které nás inspirují, hledejte
           na Thelema. Spolupracujeme také s HDT.
           V pravém menu se pod prvým kruhem skrývají sdělení o Thelemě, pod druhým a třetím sdělení
           o nás. Pod čtvrtý kruh se můžete sami vyjádřit.        Posledních jedenáct přidaných článků:Liber XXX Aerum (Liber 418) - 2. část

LIBER XXX AERUM
Vel Saecvli
Svb Figvra
CCCCXVIII

VIZE A HLAS
andělů vládnoucích
30 aethyrům
s komentářem
Mistra TherionaA.·. A.·. Publikace v třídě A B

Imprimatur:
D.D.S. 7x = 4x Praemonstrator
O.S.V. 6x = 5x Imperatior
N.S.F. 5x = 6x Cancellarius

Pracovní překlad hlavních částí díla
Pokračování >>>
 
Anakin: Já & magie XV.

*****

Theomá Anakin
Theomá dvojče, vnější projev vnitřní vůle Anakin, válečník
Astrum Vitae & Astrum Morte DXI DCCLXXXII
*את*

Mnoho trpělivosti se sebou samým na cestě k Pravému Já.

Audere est facere


*****
Pokračování >>>
 
Conspiratio: Já & magie XV.

Z počátku jsem se vyznával v pojmu myšlení a myšlení jako vytváření konstrukcí. Jak to celé oddělit a uvědomovat si tento rozdíl. Mozek je tu proto, aby se přeci činil. Asi nejvíce mi v tom pomáhá intuice. Toto oddělení vnímám jako hrubý rastr. Magické myšlení je pro mě celá kupa myšlenek, vjemů, pocitů a událostí, které zpracovávám ve svém vnitřku. Důležitou součástí je kritický pohled na vše kolem sebe. Nevhánět se do ustálených názorů a morálky. Soustředit se na na vlastní individualitu. Tu také dopřát ostatním. Každý jsme bod ve tmě a máme svůj svět. Jiný úhel pohledu. Při tomto postoji často řeším jak magické myšlení skloubit s věcmi pozemskými, všedními a okolím.
Pokračování >>>
 
Struktura Universa - biblická
Terra Athanasa

A bylo to tak dávno...:

Existovalo Jsoucno celé věky, až přišel okamžik, když Jsoucno se chtělo podívat na dokonalost svých skutků. Nejdříve byla myšlenka, která se projevila duchem (bat kol Elohim, duch Boží vznášející se nad vodami). Z ducha vyšel dech, z dechu voda a z vody oheň. Toto jsou tři základní živly, ze kterých bylo stvořeno Universum. Stvoření první hmoty a její formy je popsáno jako stvoření moci a vůle.

Pokračování >>>
 
Damona: Osm

Na Stromě života je osmou sefirou Hod, nalézá se na jeho levé straně a náleží do světa Jecirah (utváření). V tomto světě vznikají konkrétní entity ve světě psychickém, ideje se zhmotňují a to, co bylo kdesi vysoko započato, se již nedá zastavit. Na cestě ze světa Ašijah, tedy z Malkut, je to místo setkání s překážkami, se sebou samým, s odlesky ve tmě. Sefiře Hod kabalisté přisuzují ideu Merkuru a značí slávu, nádheru, ale také odraz a rezonanci. Tímto je naznačeno, že dokáže impulz zachytit a odrazit jej někam do prostoru, buď ke svému zdroji, nebo někam jinam.
Podle numerologů je osmička číslem proudění, úspěchu, pevné vůle a pochopitelně i jejich protikladů. Také přináší zvraty a změny.

Pokračování >>>
 
Chiah: Finální vize Chrámu I.

Jdu po cestě mezi poli. Zem je zmrzlá, na polích i na cestě, lemované špinavě žlutou trávou, leží ostrůvky našedlého a leckdy zdupaného sněhu, které se nestihly rozpustit. Pod nízko visící ocelovou oblohou se válí nažloutlý kouř,stoupají z odkudsi z lesů, kam se trefila děla, anebo z chalup, které zapálili vojáci. Už je po bitvě a občas mne mine povoz, odvážející raněné.
Přicházím na bitevní pole, poseté mrtvými nebo skoro mrtvými vojáky v barevných uniformách. Rozhlížím se a pak začnu prohlížet padlé a ranění v bílo-černo-modrých uniformách. Jdu od jednoho k druhému, některé pohladím, zvlášť mladinké vojáky nebo hezké mládence. Odhrnuji pláště, otáčím hlavy. Podivuji se jednání své postavy, trochu napjatému, trochu odevzdanému, ale vytrvalému. Dochází mně, že někoho hledám..

Pokračování >>>
 
Terra Athanasa: Mé silové zvíře


V polovině ledna jsem zkoušela pomocí magického zrcadla se setkat se svým silovým zvířetem. Po zahájení jsem se soustředila na plochu zrcadla. Mlha se částečně rozplynula... vnímám postavu jakoby plovoucí prostorem ,někdo leží na zemi a spí a z ničeho nic vidím krokodýla ,dívá se na mně, vidím jeho oči, dlouhou tlamu a kůži... Nebojím se ho, i když má tlamu plnou zubů. Za chvíli se ztrácí a objevuje se lítací drak s blankytnými křídly a opět se mění v hada. Sezení ukončím, trvá tak dvacet minut. Jdu si lehnout a jak usínám, kousek vedle vidím krokodýla. Dívá se, nehybně leží a tak se stává mým ochráncem.

Pokračování >>>
 
Terra Athanasa: Cíle

Často vzpomínám na svůj první cíl v životě ,který jsem si stanovila . Květen 1971. Sedím v ordinaci dětské lékařky a hlavou mi probíhají události předešlého dne. Odpoledne jsem byla s otcem na chatě a chtěla jsem si pohrát se sousedovým kocourem Ríšou, nenašla jsem ho a vracela jsem se pomalu zpět, když jsem ho zahlédla. Důležitě si vykračoval vedle starého pána Astla. Zavolala jsem na něj, šel kousek za mnou, když starý pan neváhal a kopnul ho tak silně, že kocour zamraučal. A hned domů! Žádné toulání! A ty ho nehlaď, jenom ho kazíš. Zůstala jsem stát jako opařená. Bylo mi do pláče. Starý pán se na mně obořil: Co tady stojíš, zmizni, ať tě již nevidím! Vzlykajíc jsem se rozběhla pryč, bylo mi kocoura velice líto, nemohla jsem přestat na něj myslet.
Pokračování >>>
 
Magická kráva
V.

Přišlo na svět malé tele.
Kráčelo si rázně, směle,
až jednoho rána
přišla první rána.
A hned druhá, třetí, čtvrtá..
Tele se v tom pěkně vrtá,
plíží, pachtí, plahočí…
Pokračování >>>
 
Kývací panna
V.

Od malička byla tou, co „ by měla něco pochopit“.
Ne vždycky to dokázala. Ne vždycky to chtěla. Chtěla si dělat věci po svém.
„Mysleli jsme, že když už jsi velká, tak budeš i rozumnější, ale bohužel….čím jsi starší, tím jsi hloupější“.
Pokračování >>>
 
Magická modlitba k československému egregoru

Touto modlitbou se spojujeme se silami československého egregoru. Ten pokládáme za spojení egregorů těch národů, kteří žili v hranicích Československa. Je rozumnější posilovat egregor celistvější, než egregory jednotlivých našich národů a spojení národů do podoby Československa se vcelku osvědčilo.1) Příprava:


Stojíme v kruhu okolo stolu nebo jiného označeného místa, na kterém leží vlajka současné České republiky, která je nástupnickou vlajkou bývalého Československa.
Na chvíli si zavřeme oči, soustředíme se a pak s očima už otevřenýma vztáhneme k vlajce ruku s aktivním magickým předmětem (nejlépe holí, ovšem je možné i dýkou), případně nemáme-li zbraň s nataženými třemi prsty - ukazováčkem, prostředníkem a malíčkem.
Magickou zbraní kreslíme znamení pentagramu ve směru hodinových ručiček a na konci modlitby se slovy Staniž se tak - Amen píchneme doprostřed pentagramu nad vlajkou - jako v pentagramových rituálech.

Opakujeme modlitbu po větách po předříkávajícím:
Pokračování >>>
 
(c) 2003 Ro., http://ro.magick.cz Webmaster, dotazy, připomínky: 23 /zavináč/ magick /tečka/ cz