Malé opatství Thelémské
*Encyklopedie Thelémy* *Kniha zákona - magická exegeze*
*Rituály* *Učební materiály* *Průzkum vyšších světů*
*Hermes II. Trismegistos*
*Dějiny 20. století* *Stručná historie esoteriky* *Osobnosti západní esoteriky*
*Živlová magie* *Struktura Universa*
*Magická intelektuální a názorová základna*
*Rituální předměty*
*Vzkazy a názory*
Porphirius

Svatý Porphirius, Biskup z Gazy
(zasvěcený den dle pravoslavné církve 26. února)

Varianta 1 (dle lit [1])

Tento pastor a biskup se narodil v Salonice v bohaté rodině. Do svých 25 let byl doma, potom vyrazil do světa a zamířil do egyptské pouště. Pod vedením zkušených duchovních otců se stal mnichem a strávil tam 5 let. Poté si zaplatil cestu do Svaté země ve společnosti jeho přítele, mnicha Marka.
Dalších pět let žil v asketismu v jeskyni poblíž Jeruzaléma. Ale poté se jeho nohy staly slabými a už nikdy nemohl chodit. Ale vždy se mohl plazit na svých kolenou, aby mohl být přítomen na bohoslužbách.
Jednou v noci se mu zjevil (vize) Bůh a vyléčil ho ze slabosti nohou a stal se opět zcela zdravým. Když byl vybrán jako biskup Gazy, přijal Porphirius své vyléčení jako opravdový závazek. Našel v Gaze pouze 280 Křesťanů, zbytek obyvatel byli fanatičtí uctívači idolů. Pouze jeho vznešené slovo a trpělivost učinily Porphiria úspěšným v přivedení obyvatel Gazy na křesťanskou víru. Musel osobně cestovat do Constantinopole, k císaři Arcadius a patriarchovi Johnu Chrysostomovi, kde žebral o pomoc v nerovném boji proti šiřitelům idolů. Hledal podporu, obdržel ji. Chrámy šiřitelů idolů byly uzavřeny, idoly zničeny a byl postaven kostel se 30 mramorovými pilíři.

Dále přicházela pomoc od císařovny EUDOXIE. Porphirius žil dosti dlouho, aby viděl, že celé město přivedl na křesťanskou víru, ale pouze po velikém úsilí, utrpení a slzavých modliteb. Mírumilovně odešel na odpočinek v roce 421. Byl obdivuhodným pracovníkem během svého života. Jeho pozůstatky jsou uloženy v Gaze do dnešní doby.

Dílo:
Isagoge

Dle http://labuaita.tripod.com/travel.htm patří jeho kostel mezi významné památky v Gaze.

Varianta 2

V literatuře [2] jsem našel heslo: Porhpyrius Optatianus Publilius. Bohužel nejsem schopen říci,jestli se jedná o stejnou osobu či nikoliv. Informace k tomuto heslu jsou následující:

Latinský básník ve 4. stol. n.l. složil kolem roku 330 panegyrickou báseň na císaře Konstantina Velikého způsobem umělým a nepřirozeným. Básník tou mínil dobýti si přízně vladařovy a pohnouti jej, aby mu dovolil vrátiti se do vlasti z vyhnanství. To se mu také podařilo. Císař povolal jej listem z vyhnanství, kterýžto list jeho jest nám zachován, jakož i poděkování básníkovo zároveň s doloženým panegyrikem.

Vydání: Pithoeovo (Paříž, 1590), Velserovo (Augšpurk, 1595), Müllerovo (Lipsko, 1877).

Varianta 3 (lit [3, 4])

Porphirius / Porfyrios (233-305) z Tyru [4]

Řecký novoplatónský filosof, všestranný učenec ; žák a vydavatel Plotinův (uspořádal jeho přednášky do do šesti tzv. ENNEAD), komentátor spisů Platónových a Aristotelových. Ovlivnil pozdní novoplatonismus (Macrobius, Augustin, Boethius). Na vývoj scholastiky měl vliv zvláště jeho Úvod k Aristotelovým kategoriím, který se stal podnětem významného sporu mezi středověkými nominalisty a realisty.
V jednom německém textu o magii je zmíněno jeho jméno v souvislosti s magií.
V jednom latinském textu je uveden v seznamu velkých astrologů a astronomů.

Porfyriův strom [4]

Je to pojem v logice ilustrující vícestupňovou subordinaci rodových a druhových pojmů. Pochází historicky z jeho díla Úvod k Aristotelovým kategoriím, kde je tento pojem použit při dělení kategorie „substance“ jako nejvyššího rodu.

Zdroje:
1. www.serbianorthodoxchurch.net
2. Ottův slovník naučný
3. Malé dějiny filosofie, Hans Joachim Störig, nakl. Zvon 1993
4. Malá československá encyklopedie V svazek Pom-S, kolektiv autorů, Academia 1987
 
20.5.2005, Fra Cognitio


(c) 2003 Ro., http://ro.magick.cz Webmaster, dotazy, připomínky: 23 /zavináč/ magick /tečka/ cz