Malé opatství Thelémské
*Encyklopedie Thelémy* *Kniha zákona - magická exegeze*
*Rituály* *Učební materiály* *Průzkum vyšších světů*
*Hermes II. Trismegistos*
*Dějiny 20. století* *Stručná historie esoteriky* *Osobnosti západní esoteriky*
*Živlová magie* *Struktura Universa*
*Magická intelektuální a názorová základna*
*Rituální předměty*
*Vzkazy a názory*
Spare Austin Osman (1886 – 1956)

- anglický malíř a grafik, známý tím, že vypracoval systém sexuální magie ZOS KIA spojený s originálním pojetím působení sigilií

STRUČNÝ ŽIVOTOPIS
- narozen r. 1886 v St. Sepulchre v Anglii. Uvádí se, že v dětství byl zřejmě více fixován na matku, jejíž dívčí příjmení Osman později převzal.
- jako chlapec byl ovlivněný věštkyní, paní Patersonovou, kterou Spare popsal jako negramotnou osobu s malou slovní zásobou, která přesto dokázala jasně hovořit o abstraktních záležitostech. Pod jejím vlivem se Spare začal zajímat o okultismus a Veselý (Horus Revue, 1992) poukazuje ještě i na možné kořeny jeho pozdější gerontofilie, která prolíná Spareovým výtvarným dílem.
- Již v dětství se u něj kromě malířského nadání ( začal kreslit v deseti letech) objevilo i matematické nadání a geometrie n-rozměrných prostorů pak byla jeho celoživotním koníčkem.

- Ve 13 letech pracoval jako malíř skla a večerně studoval Lambeth School of Art. Díky vynikajícím studijním výsledkům získal stipendium pro studium na Royal College of Art v Kenningtonu
- V 19 letech vydal svoji první knihu : Pozemské inferno obsahující sbírku kreseb a aforismů. Myšlenky a teorie obsažené v této knize se v mnohém shodují s názory pozdějších surrealistů.
- 21 let – vydal druhou sbírku kreseb :Kniha satyrů
- 24 let – se pod jménem Yihoveaum stal členem Crowleyho řádu Argentum Astrum a o rok později vstoupil do O.T.O., který tehdy vedl Theodor Reuss. Razil však v magii vlastní cestu a jeho spolupráce s okultními společnostmi brzy skončila.
- 25 – let – oženil se s Lily Gertrude Shaw. Manželství vydrželo asi rok.
- 27 let – vyšla jeho nejvýznamnější sbírka : Kniha potěšení - obsahuje realistické studie zvířat srovnatelné svojí dokonalostí s kresbami Leonarda da Vinci, portréty vandráků, pasáků a prostitutek a obsahuje automatické kresby, které vznikly v transu a inspiroval je Spareův služebný duch Černý orel ( který údajně hraje klíčovou roli v indiánské magii, která později ovlivnila čarodějnický kult v Salemu, z něhož zčásti čerpala svoji inspiraci paní Patersonová.)
- Spare věřil, že je inkarnací mimo jiné i římského básníka Apuleia a tímto inspirován založil v r. 1919 časopis Zlatý kolouch spolu s grafiky Johnem Austenem a Alanem Odlem
- 35 let ( 1921) – vychází kniha Ohnisko života - obsahuje i portrét paní Patersonové
- v průběhu první světové války sloužil Spare v armádě jako válečný fotograf , tehdy navštívil Egypt, který na něj velmi zapůsobil
- 1927 – vychází jeho poslední kniha The Anathema of Zos – nejvýrazněji se zde projevil Spareův odpor ke konvenčním měřítku hodnot a samozřejmě vyvolala pohoršení a odpor. Spare byl kritikou označen za morbidního a degenerovaného. Žádnou další knihu už pak nikdy nevydal a i svá díla vystavoval po roce 1930 jen výjimečně.
- Zbytek života prožil v londýnském slumu, kde se věnoval malování a magii. Živil se prodejem svých kreseb a občasnými opravami elektrických přístrojů.
- Na začátku druhé světové války dostal jeho domek přímý zásah bombou, Spare byl těžce zraněn a ochrnul na pravou polovinu těla. Za pomoci elementárů a služebných duchů se během šesti měsíců uzdravil
- V novém bytě v Brixtonu – stejně zchátralém jako předešlý dům, žil obklopen hejnem koček až do své smrti
- Po Spareově ( květen 1956) smrti se stal správcem jeho pozůstalosti Kenneth Granth, s nímž se Spare seznámil v roce 1947.
SPAREOVA MAGIE
Spare zavedl do novodobého okultismu kult ZOS KIA, jehož tradice jde až k původním africkým kultům voodoo a k dračímu kultu prvních dynastií starého Egypta..
Podle Nakonečného jsou praktiky, které Spare používal „ velmi podezřelé z černé magie, neboť jsou založeny na formulích sabatu čarodějnic.“
Hlavní důraz je zde kladen na aktivování určitých oblastí kolektivního nevědomí, zejména jeho nejhlubších vrstev, tedy prastarých atavismů, které ožívaly již v dračím kultu starého Egypta. K jejich oživení slouží zvláštní systém okultní geometrie zvaný „ abeceda přání“. Z jednotlivých prvků této abecedy se sestavují sigilia, která se pak v určitém psychickém stavu aktivují. Tento stav se označuje jako stav „ prázdnoty“ /Spare jej označuje slovy neither-neithe/. Jedná se o stav, při němž je odstraněna bariéra, která v běžném životě odděluje vědomí od hlubších vrstev kolektivního nevědomí.. Po oživení je třeba na tato sigilia zapomenout, aby mohla klesnout do nevědomí a začít působit.
Slovo „KIA“ - vyjadřuje místo oproštění se od Ne-Duality, radosti, ( Meyrink o něm mluví jako o věčně zeleném anděli ) . Jeho symbolem je oko. ZOS – jeho protipól – celek smyslových zkušeností a stavů vědomí, „tělo pojaté jako celek“, jehož symbolem je ruka.
Spareova magie je založena na 5 principech: všechny mají stejnou důležitost:
1. Vůle, přání, víra ( nahlíženo jako jednota)
2. atavistické oživení
3. posedlost a extáze
4. poloha smrti
5. nová sexualita
1 – metafyzická základna jeho systému. Symboly Oko – ruka – dva principy – spojením vůle a přání vzniká třetí princip –víra- která oživuje to, v co člověk věří.
2- Suma všech zkušeností a zážitků člověka jako jedince i jako druhu je uložena v nevědomí. Tyto zkušenosti lze za určitých okolností oživit. K převedení skrytých obsahů nevědomí na smyslově uchopitelnou rovinu, mu sloužila tzv., „abeceda přání“ , jejíž znaky představují jednotlivé aspekty sexuality.
3- tento proces je však možný pouze ve stavu extáze, kdy sestavená slova rezonují s centry kosmického bytí.
4- k dosažení tohoto stavu se používají techniky blízké principům indické jógy, zejména pak probuzení „hadí síly“. Dochází k jakési časné posedlosti atavismem, který se pak v poloze smrti, což je stav naprostého uvolnění a vyprázdnění mysli, transponuje do roviny, kde je schopen magicky působit .Pozice smrti jsou podle Sparea takové typy pozic, které mohou svého ztvárnitele uvést do jiného stavu vědomí a jejich ideou je předpoklad, že jsou jistým druhem vnitřního umrtvení, skrze něž neprojde žádná manipulace ega..
Energie, s níž se ve Spareově systému pracuje, má výrazně sexuální charakter.
Ještě pár slov k sigiliím. Podle Spareovy definice jsou :
„Sigilia umístěním víry, jsou způsobem, jak víru učinit tělesnou, tedy pravou vírou.“
Základní podmínkou je správná formulace přání ( Jasná, jednoznačná, jedno přání, je třeba se vyvarovat negativních formulací). Rozlišujeme 3 způsoby sigilizace: slovní , obrazový a matrický.
 
20.5.2005, Vikete


(c) 2003 Ro., http://ro.magick.cz Webmaster, dotazy, připomínky: 23 /zavináč/ magick /tečka/ cz