Malé opatství Thelémské
*Encyklopedie Thelémy* *Kniha zákona - magická exegeze*
*Rituály* *Učební materiály* *Průzkum vyšších světů*
*Hermes II. Trismegistos*
*Dějiny 20. století* *Stručná historie esoteriky* *Osobnosti západní esoteriky*
*Živlová magie* *Struktura Universa*
*Magická intelektuální a názorová základna*
*Rituální předměty*
*Vzkazy a názory*
Albertus Magnus (1193/1206 - 1280)

Též Albert Veliký či Albert von Bollstádt Narozen v Lauingen na řece Dunaji ve šlechtické rodině. Na universitě v Padově vystudoval přírodní vědy, medicínu a Aristotelovu filozofii. V roce 1223 vstoupil do dominikánského řádu a pokračoval studiem teologie na universitě v Bologni. Po ukončení studií vyučoval filozofii a teologii v Kolíně nad Rýnem v Hildesheimu, Frankfurtu, Freiburgu, Řezně a Štrasburku. V roce 1245 odjíždí do Paříže a obhajuje doktorát z teologie. Nějakou dobu zde úspěšně působí jako přednášející. Zde potkal svého slavného žáka Tomáše Akvinského. Roku 1254 se stal řádovým provinciálem a v letech 1260-1262 byl biskupem v Řezně. Poté se vzdal všech hodností, uchýlil se do kláštera v Kolíně nad Rýnem, kde se věnoval přírodovědnému bádání a spisovatelské činnosti až do své smrti 15.listopadu 1280. Roku 1931, 16. prosince, je Albert Veliký papežem Piem I. svatořečen a zařazen mezi církevní učitele.

Albert Veliký je představitelem vrcholné scholastiky a je pravděpodobně největším učencem a myslitelem své doby. Od svých současníků získává čestný přídomek Veliký (Magnus) a titul univerzálního učence, tj.doctor universalis. V oboru přírodních vět snad neexistuje směr, kterým by se nezabýval, počínaje zoologií, botanikou, přes chemii, fyziku, mineralogii, až po fyziologii a další. Stal se advokátem mírového soužití vědy a náboženství. Odlišil přirozené poznání vycházející ze zkušenosti a rozumu od víry - obojí však musí být ve vzájemné shodě, neboť vychází ze stejného zdroje - Boha. Jako teolog a filosof intezivně studoval Aristotelovy spisy a srovnával je s arabskými, židovskými a byzantskými komentáři, což bylo tehdy zcela neobvyklé. Je prvním středověkým myslitelem, který svým současníkům odkrývá všechny části aristotelovské filozofie, jeho vlastní komentáře ale nejsou jen pouhým výkladem Aristotelových textů, Albert se tam, kde se domnívá, že Aristoteles chybuje nebo se vyjadřuje nepřesně, pokouší jeho myšlenky doplnit myšlenkami vlastními i myšlenkami dalších filosofů a badatelů. Předmětem jeho studia byla také kabala, alchymie, astrologie, astronomie a další.Údajně vynikal v hádání z rukou a zabýval magií. Rozlišoval magii černou, na níž se podílejí démoni a magii přírody, kde působí přírodní síly a hvězdy a zde se nedalo použít vyvolávání duchů nebo jiná zaklínadla. Zabýval se magickými účinky kamenů a bylin a určoval, že jejich síla pochází z hvězd. Vycházel z Aristotelovského směru, že hvězdná tělesa mají vliv na sebemenší drobnost na Zemi, působí na umění a jsou průvodcem věštění. Jeho osoba byla obestřena mnoha legendami. Tak například se tvrdí, že vyrobil umělého člověka (někdy jen hlavu z bronzu). O zkáze tohoto umělého člověka se traduje, že jej rozbil Tomáš Akvinský, jeho žák, protože ho tato umělá bytost rušila ze studia stálým hovorem. Existuje dokonce legenda, podle níž před císařem Bedřichem II. vyvolával zemřelé
Jeho celoživotní práce nakonec vyústila v rozsáhlé dílo encyklopedického rázu. Nejprve bylo vydáno v Lyonu v roce 1651 v jedenadvaceti velkých svazcích a následně v letech 1890-1899 v Paříži v podobě osmatřiceti svazků, patrně pod názvem Opera Omnia. Mimo jiné obsahuje tato pojednání:
Physicorum
Meteororum
Minerál ium
De Nátura locorum
De vegetabilibus et plantis
De Anima
De intellectu et intelligibili
Ethicorum
Politocorum
Metaphysicorum
Summa Theologiae
Super evangelium missus est
De alchimia
Paradisus animae
 
21.5.2005


(c) 2003 Ro., http://ro.magick.cz Webmaster, dotazy, připomínky: 23 /zavináč/ magick /tečka/ cz