Malé opatství Thelémské
*Encyklopedie Thelémy* *Kniha zákona - magická exegeze*
*Rituály* *Učební materiály* *Průzkum vyšších světů*
*Hermes II. Trismegistos*
*Dějiny 20. století* *Stručná historie esoteriky* *Osobnosti západní esoteriky*
*Živlová magie* *Struktura Universa*
*Magická intelektuální a názorová základna*
*Rituální předměty*
*Vzkazy a názory*
Cagliostro Alessandro, hrabě (1743-1795)

Narozen 2. června roku 1743 v Palermu na Sicílii, zemřel roku 1795 v Římě. Jeho rodiče byli velmi chudí, po smrti otce byl vychováván strýcem, který ho později umístil do kláštera milosrdných bratří v Caltagirone. Tady se naučil vyrábět různá léčiva. Z tohoto kláštera byl pro své špatné chování vyloučen (uprchl). Od této chvíle je jeho život značně nejasný.

V roce 1768 se oženil s vypočítavou dcerou kovolitce Lorenzou Felliciani. Od sňatku se vydává za mága a za podpory především markýze de Fontana cestuje po Francii, Španělsku, Portugalsku a Anglii. V roce 1771 odjíždí do Anglie, kde navštívil Londýn . Zde se svou ženou nastražil past na bohatého kvakera od kterého jako podvedený manžel vymáhal finanční odškodnění. Pak se manželé Cagliostrovi vydali do Francie, ale již na lodi se do Lorenzy zamiloval francouzský státní úředník, který manžele v Paříži uvedl do společnosti. Lorenza začala vystupovat jako hraběnka Serafina. Zde se také Cagliostro vydává za zasvěcence tajných věd a mága. V roce 1777 odjíždí do Londýna, kde vystupuje jako představitel staroegypského svobodného zednářství a sám sebe nazývá Velkým Kophtem. Manželé dále velmi okázale cestují po evropských městech a jsou velmi štědře podporováni zednářskými lóžemi a známými bohatými okultisty. Cagliostro je prezentován jako zázračný léčitel a znalec alchymie na výrobu zlata se schopností prodloužit lidský život
Na svých cestách se mimo jiné seznámil i se známým Giocomo Casanovou, který využíval znalostí magie a astrologie k obírání a podvodům důvěřivých lidí. Po příjezdu do Mitavy se Cagliostro setkal s Elizabethou von der Recke, která se stala jeho nadšenou obdivovatelkou. Na její přání provedl nekromantické operace, aby mohla komunikovat s duchem jejího mrtvého mladšího bratra. Eliška se nakonec stala jeho největší odpůrkyní a otevřeně publikovala své zkušenosti. Na základě tohoto mu někteří členové mitavské lóže přestali důvěřovat. V roce 1780 odjíždí Cagliostro do Varšavy, kde se tentokrát zabýval i alchymickou výrobou zlata. Byl hostem hraběte Moszynského a prince Adama Poninského, který mu nechal vybudovat alchymickou dílnu. Zde Cagliostro prováděl nekromantické seance s malým děvčátkem a transmutaci rtuti ve stříbro. Hrabě Moszynski však zjistil, že se jedná o podvod a manželé Cagliostrovi museli z Varšavy narychlo zmizet. Za zmizení jím byli bohatě odměněni.
Na místech, kde manželé pobývali, zakládali lóže staroegyptského zednářství. Lorenza proti dosavadním zvykům organizovala tehdy velmi populární lóže čistě ženské, o dění v těchto lóžích mezi šlechtou kolovaly mnohé vzrušující pověsti.
Cestou do Paříže ještě navštívili Štrasburg, kde se Cagliostro prezentoval především jako zázračný lékař. V roce 1785 se v Paříži zaplétá do známého skandálu s náhrdelníkem Marie Antoinetty. Na základě lživého obvinění hraběnky Jeanne de la Motte byli manželé Cagliostrovi uvězněni v Bastille a posléze byli z Francie vypovězeni, Následně se Cagliostro vrací do Anglie, kde je však pronásledován tiskem a jeho slavná pověst je naprosto zničena a přízeň je nahrazena nepřátelstvím. Cagliostro odjíždí se svou manželkou do Itálie.
V prosinci roku 1789 byl v Itálii v Andělském hradě uvězněn jako čaroděj a kacíř. V inkvizičním procesu mu velmi přitížila výpověď jeho manželky, byl odsouzen k trestu smrti. V roce 1791 byl vsazen do žaláře pevnosti San Leo, kde byl týrán. Jeho manželka byla uvězněna v klášteře San Appolonia.Ve vězení 26. srpna 1795 umírá. Pohřben byl blízko pevnosti.
Mezi historiky jsou vedeny spory o osudu osobnosti hraběte Alessandra Cagliostra. Otázkou je, zda byl skutečným mistrem nebo jen podvodníkem. Sporné je také, zda byl totožný s osobou Josephem Balsamem, tak jak ho popisuje ve svém díle Alexander Dumas. Jednou z Cagliostrových afér se nechal inspirovat k napsání divadelní hry i J.W.Goethe, který na své cestě po Itálii navštívil Balsamovu rodinu. Ani dobové vyobrazení osoby hraběte Cagliostra není jednoznačné. Někdy je vyobrazen jako obtloustlý muž, jindy jako velmi oduševnělá osoba.
Literatura:
Milan Nakonečný: Magie v historii, teorii a praxi
Iain McCalman: Poslední alchymista - Hrabě Cagliostro, mistr magie ve věku rozumu
Ottův slovník naučný
 
6. 4. 2012, Azakare


(c) 2003 Ro., http://ro.magick.cz Webmaster, dotazy, připomínky: 23 /zavináč/ magick /tečka/ cz