Malé opatství Thelémské
*Encyklopedie Thelémy* *Kniha zákona - magická exegeze*
*Rituály* *Učební materiály* *Průzkum vyšších světů*
*Hermes II. Trismegistos*
*Dějiny 20. století* *Stručná historie esoteriky* *Osobnosti západní esoteriky*
*Živlová magie* *Struktura Universa*
*Magická intelektuální a názorová základna*
*Rituální předměty*
*Vzkazy a názory*
Heinrich Khunrath (9. září 1560 - 1605)

nebo Dr. Henricus Khunrath, fyzik, hermetický filosof, alchymista. Frances Yates jej označil az spojnici mezi filosofií Johna Dee a Resekrucianismem.

Narozen v Drážďanech jako syn obchodníka Sebastiana Khunrata a jeho ženy Anny v roce 1560. Mladší bratr lipského lékaře Conrada Khunratha. V zimě roku 1570, se zapsal na univerzitu v Lipsku pod jménem Henricus Conrad Lips. Protože užíval několika jmen, nejsou okolnosti jeho života zcela jasné. Je jisté, že v květnu 1588 studoval na univerzitě v Basileji ve Švýcarsku, a titulu doktor medicíny dosáhl 3. září 1588, poté co obhájil dvacet osm doktorských prací.

Khunrath, žák Paracelsův, měl ordinace v Drážďanech, Magdeburgu a Hamburku a je možné že dosáhl profesorského místa v Lipsku. Hodně cestoval od roku 1588, pobýval u císařského dvora v Praze u habsburského císaře Rudolfa II. U tohoto dvora se roku 1589 Khunrath setkal s Johnem Dee, v té době uvězněným. Dee se stal pravděpodobně Khunrathovým učitelem v hermetické filozofii. V září 1591 byl Khunrath jmenován dvorním lékařem hraběte Rosemberka v Trebona. Zde se pravděpodobně setkal s Johannem Thölde, jedním z možných autorů, píšících pod jménem Basilius Valentinus pojednání o alchymii.
Khunrath s Johnem Dee, Thöldem a Paracelsem vytvořili křesťanskou přírodní magii, která se snaží najít prima materia, jež by dovedla člověka do věčné moudrosti. Křesťané se domnívají, že se Khunrathův názor byl koncipován dle jeho příklonu k lutheránské teologii. Jeho zkušenosti a názory byly utvářeny praktikováním alchymie.
Jeho nejslavnější práce o alchymii je Amphitheatrum Sapientiae Aeternae (Amfiteátr věčné moudrosti), dílo o mystických aspektech tohoto umění, který obsahuje známou rytinu s názvem První fáze Velkého díla,známější pod názvem Alchymistova laboratoř. Kniha byla poprvé vydána v Hamburku v roce 1595, se čtyřmi propracované, ručně barvené, rytými deskami, gravírovanými zlatem a stříbrem, které byly navrženy rytcem Paullusem van der Doort. Dílo bylo později šíře dostupné v rozšířené edici (přidání dalších rytin) vydané posmrtně v Hanau v roce 1609. Amphitheatrum Sapientiae Aeternae je alchymistické klasické dílo, spojující magický a křesťanský přístup. Khnunrath byl adeptem duchovní alchymie a proto popisuje nesnadnou cestu k duchovní dokonalosti. Khunrathovy práce byla důležitá v lutheránských kruzích. Jak zdůraznil John Warwick Montgomery, byl autorem předmluvy a komentářů k Amphiteatrum luteránský spisovatel Johann Arndt (1555-1621). Některé idejev jeho dílech jsou kabalistické povahy a naznačují spojení s rosekruciány.
Jezřejmé, že se khunrath setkal s odporem proti svému dílu, protože mnohé z jeho knihy vyšly až posmrtně. Zemřel v chudobě buď Drážďanech nebo Lipsku 9. září 1605. Povaha Amphitheatrum Sapientiae Aeternae mu přinesla veřejné odsouzení na Sorbonně v roce 1625.
 
28. 6. 2012, Chiah


(c) 2003 Ro., http://ro.magick.cz Webmaster, dotazy, připomínky: 23 /zavináč/ magick /tečka/ cz