Malé opatství Thelémské
*Encyklopedie Thelémy* *Kniha zákona - magická exegeze*
*Rituály* *Učební materiály* *Průzkum vyšších světů*
*Hermes II. Trismegistos*
*Dějiny 20. století* *Stručná historie esoteriky* *Osobnosti západní esoteriky*
*Živlová magie* *Struktura Universa*
*Magická intelektuální a názorová základna*
*Rituální předměty*
*Vzkazy a názory*
Liber Loagaeth

The First Leaf (1)
An Enochien Prophecy on cosmogony of the Universe
in the Merkabic Tradition


Tuto knihu jsem si vybrala za určitým záměrem. Vadila mi naprostá neschopnost jakkoliv porozumět andělskému sdělení v textech, se kterými jsem se setkala při studiu henochiánské magie.A právě tato kniha poskytuje, mimo jiné, také rozbor andělského textu a v závěru knihy samostatné úkoly vedoucí k porozumění jednotlivých slov v textu.
Podotýkám, že jsem se nesoustředila na tzv. vize jako např. vs. The Vision of Congamphlgh, vs.31 the Vision of Sem, Ga, Na, DaBah atd., ale na rozbor textu. Nešlo mi zpočátku ani o to, abych zpaměti znala tiskací a psací henochiánská písmena, ba dokonce je uměla vyslovovat.
Jak je tedy toto studium uspořádané? Vychází z henochiánských textů, které jsou očíslované. Pak následuje výklad jednotlivého textu, dále tzv. interpelace, kdy je jednotlivé slovo převedeno do aj a nakonec samostatný překlad doplněný o informace týkající se výkladu daných písmen.
Samostatný překlad a vysvětlení je pro mě nejzajímavější. Původně jsem se domnívala, že sled písmen tvoří ,tak jak jsme při studiu jazyků zvyklí, jedno slovo. V henochiánštině se rozebírají jednotlivá písmena, vyvozuje se z jakého kořene dané písmeno je a jednotlivá písmena se se svým obsahem dávají dohromady a teprve potom vytváří pro nás v překladu daný význam.
Například: V A N D M E S. První čtyři písmena jsou překládána jako hole. První písmena nemají samy o o sobě vlastní význam, ale druhé dvě překládáme jako Syn Syna Světla, (Mercury) a poslední tři písmena jsou kořenem slova chvála, kdy čtvrté písmeno je překládáno jako čtvrtý, neboli Dcera Dcery Světla. Dohromady slovo může být vytvořeno jako Žezlo Dcery Dcery Světla.
Takto jsou vysvětlena všechna písmena jednotlivých textů. V rozborech se ale dozvíme i další informace. Například zmínka o mimozemské rase Anunnaki a Nefilim. Více informací o nich jsem nastudovala z knihy Divy našeho světa od Idy Rystonové nebo, což jsem vůbec nevěděla, že existuje, The Whole Enochian Dictionary, v němž je henochiánská gramatika rozebrána jak po stránce teoretické, tak i lingvistické typologie, či syntaxu a fonologie. Dále je zde pěkně vysvětleno, že např. písmeno B Pe 1 tvoří kořen slova výběr: dualitu, multiciplitu či výběr mezi dvěma, což významně pomáhá při pochopení tzv. kořene daného slova. Toto vysvětlení se týká všech henochiánských písmen. A samozřejmě obsahuje překlad kolem 250 slov, která ale nejsou určená k denní konverzaci. Jen připomenu, že řadu slov vytvořil A.Crowley a začlenil je do svého magického systému. Dále jsou zde uvedené poznámky, které odkazují na Liber AL vel Legis. Např. ukončení textu 2 s odkazem na Al:I.53 - ever To me! To me!
Se studiem této knihy nejsem ještě u konce...
 
Haggia Sophia, 11.8.2022, Vyškov


(c) 2003 Ro., http://ro.magick.cz Webmaster, dotazy, připomínky: 23 /zavináč/ magick /tečka/ cz