Malé opatství Thelémské
*Encyklopedie Thelémy* *Kniha zákona - magická exegeze*
*Rituály* *Učební materiály* *Průzkum vyšších světů*
*Hermes II. Trismegistos*
*Dějiny 20. století* *Stručná historie esoteriky* *Osobnosti západní esoteriky*
*Živlová magie* *Struktura Universa*
*Magická intelektuální a názorová základna*
*Rituální předměty*
*Vzkazy a názory*
Aleister Crowley: Magie bez slz, 64
Kapitola LXIV: Magická síla

Cara Soror, Dělej, co ty chceš, ať je cele Zákon. Správně poznamenáváš, že většina těchto dopisů se v té či oné podobě zabývala seberozvojem; teď, co z causa finalis,1 praktický úhel, by to někteří nazvali. Jsou ty pobuřující šarlatánské reklamy podvodníků s jejich Velkou Knihou Zdarma a tak dále nepodložené? Mé drahé dítě, zpět k těm dopisům, které ti poskytly letmý pohled do Dějin magie, a k těm, ve kterých jsem ti řekl něco o způsobech, jakými pracují Mistři. Aha, chápu! To, co nyní chceš, je naučit se, jak uplatnit znalosti a moc, které jsi získala, k uskutečňování tvé Pravé Vůle, k uskutečnění Velkého Díla. Je zřejmé, že mnohé musí být ponecháno vlastnímu zdravému rozumu; jediný technický bod, na kterém trvám nade všemi ostatními, je Magické Propojení. Magick Kapitola XIV (str. 106-122) si musíš vzít k srdci a nikdy nezapomenout na jediný detail. Více selhání pochází z toho, že toto zanedbáme než ze všech ostatních příčin dohromady. Většina vlastností, které potřebuješ je vrozených; veškerý materiál je ti k dispozici; a jejich rozvoj je přirozený proces, stejně jako tvé právo na narození. Avšak vytvoření Propojení je intelektuální, dokonce mechanický úkol; úspěch závisí na čistě objektivních úvahách.

Je pravda, že možná existuje několik rad. Za prvé, i když samozřejmě Teorie Magie předpokládá určitý druh všemohoucnosti, pamatuj si prosím, že Magick je Věda a zákony přírody zůstávají stejné, jakkoli je jemný materiál, se kterým se pracuje. Zničit pevnost je, brutálně řečeno, větší zázrak než křeslo. To dobře víš, ale z toho také vyplývá, že je téměř vždy chybou pokoušet se dělat věci zcela na vlastní pěst. Mnohem jednodušší je vyhledat existující, dobře fungující sílu, která dělá věci, které chceš, a vzít si z ní nebo ovládat jen tu část, kterou potřebuješ. Z Cádizu do Vladivostoku můžeš teoreticky dojít pěšky; ale pokud neexistuje nějaký zvláštní důvod, ušetří ti čas a energii využití zlomku strojního výkonu, který se náhodou pohybuje tímto směrem. To platí zejména pro morální a politické reformy. Hitler by se vůbec nikam nedostal, kdyby se pouze spokojil s oznámením svého evangelia; stal se pánem Německa a na čas téměř celé Evropy, a to díky působení na existující zdroje lidské vášně; touha po pomstě ve střední Evropě; panika Vzducholodí a Junkerů, nespokojenost tříd bez majetku, pýcha a ctižádost pruské vojenské skupiny atd. Když je využil naplno, bezcitně je hodil vlkům. Ale nenech se mýlit! Magická síla za všemi jeho činy spočívala v něm samotném. Podařilo se mu udělat ze sebe proroka jako byl Mohamed; dokonce i symbol, jako je Kříž; Jeho magická technika, byl nepopsatelně obdivuhodná; přijal svastiku, Thorovo kladivo, charakteristické šaty, slogan, gesta, pozdrav; dokonce lidem vnutil posvátnou knihu. Kdyby ta kniha byla jen mystičtější a nepochopitelná, místo toho, aby byla rozumná, rozptýlená a nesnesitelně nudná, mohl si vést lépe. A tak se stalo, že se mu skoro podařilo zmocnit se Anglie ještě předtím, než se dostal k moci v Německu; a byly to americké peníze, které zachránily nacistickou stranu v nejkritičtější chvíli. Nejchytřejší tah ze všech bylo to, že dal světu něco, co může nenávidět; komunisty a židy. Jeho jediným problémem bylo, že neuměl počítat na prstech! Vnímám, že se měním v zesnulého Samuela Smilese; dal jsem ti příklad k napodobování – ale nezapomeň na aritmetiku! – dovol abych tě zasvětil do jednoho ze dvou dalších tajemství moci! Um- udělám to? Možná jsi stěží dost dospělá.
Mám podezření, že tvoje otázka se netýkala ani tak Síly, jako spíše sil: věcí jako léčení nemocných, zneviditelnění se, zapálení plamene bez hořlavin, očarování krav sousedů, zkažení líbánek tvého přítele, fascinace všeho druhu, levitace, lykantropie, nekromancie, všechny běžné věci z legend a bajek. Většina z těchto záležitostí je probírána v Magick, takže vše, co ti chci říct, je správný obecný postoj ke všem takovým thaumaturgiím. Nejlepší výmluva, proč se je snažit získat, je, že se člověk během toho hodně naučí. Jinak — Tady je pro tebe další z těch východních příběhů! Jistý jogín si myslel, že by to byl obdivuhodný výkon projít Gangu. Po čtyřiceti letech uspěl a odešel ke svému guruovi, aby předvedl svou moc a dostalo se mu chvály. Stalo se, že tento Guru byl docela jako já, alespoň ve věci jeho protivné nálady; a když se žák vesele vrátil přes Posvátný proud a očekával komplimenty, setkal se s: No, myslím, že jsi celé ty roky úplný blázen, tvoji sousedé jezdili sem a tam na voru za šálek rýže! Poučení, milé dítě, spočívá v tom, že tyto síly nikdy nelze považovat za hlavní cíl; mělo by být vlastně od počátku zřejmé, že Pravá vůle každého člověka musí být hlubší a komplexnější než jakýkoli pouhý technický úspěch. Půjdu ještě dál a řeknu, že každá taková snaha musí být magickým omylem, podobně jako opatrovat zbraň, hodiny nebo rybářský prut pro ně samotné, a ne pro užitek, který z nich člověk může mít. Tato poznámka jde skutečně ke kořenu věci, neboť všechny tyto schopnosti, pokud je správně chápeme, jsou přirozeným vedlejším produktem skutečného Velkého díla člověka. Moje vlastní zkušenost mě v tomto ohledu velmi přesvědčila, protože jedna síla za druhou se objevovala, když jsem ji nejméně potřeboval, a já jsem hned viděl, že představují tolik netěsností v mé lodi. Argumentovali nedokonalou izolací. A opravdu jsou docela na obtíž. Jejich posedlost je velmi lichotivá a jejich svádění rovněž rafinované. Člověk hned pochopí, proč všichni prvotřídní Učitelé tak přísně trvají na tom, že Siddhi (nebo Iddhi) musí Aspirant rázně odmítnout, nemá-li se dostat na vedlejší kolej, a nakonec se ztratit.
Nicméně i zlé zárodky hmoty se mohou stát stejně užitečnými a dobrými, jak nám připomíná Zoroaster2. Za prvé je jejich držení nepochybně plechovou kotvou, vydanou na pospas uragánu pochybností - zda celá věc není naprostý nesmysl! Takové chvíle jsou časté, i když člověk postoupil do stadia, kdy by se pochybnosti zdály nemožné; dokud se tam nedostanete, nemůžete tušit, jak je to zlé! Pak zase, když tyto síly přirozeně a spontánně vyplynuly z uplatnění vlastních schopností ve Velkém díle, měly by být o něco víc než úniky. Měli byste být schopni je organizovat a ovládat tak, aby vám skutečně pomáhaly při uskutečňování dalšího kroku. Vždyť jaký je morální či magický rozdíl mezi schopností strávit potravu a schopností proměnit se v jestřába? V tom případě mi dovolte, abych se proměnil v motýla a přelétl k dalším zimolezům!
Láska je zákon, láska pod vůlí.

Bratrsky tvůj,
666
1 Lat. konečná příčina. Aristotelská a středověká filosofie rozeznávala čtyři druhy příčin (a.t.a): materiální, formální, účinnou a konečnou; konečná příčina je kvůli čemu, účel, který má inteligentní činitel, když něco tvoří nebo dělá, účel nebo cíl, pro který věc existuje, atd.
2 Chaldejské věštby, zlomek 191 ve Westcottově vydání, kde je uvedeno Příroda nás přesvědčuje, že existují čistí démoni a že zlé zárodky hmoty se mohou stát užitečnými i dobrými. Moderní překlad (podle Johnstona v Hekaté Soteiře) zní: Fysis nás přesvědčuje, abychom věřili, že démoni jsou čistí a že produkty zlé hmoty jsou prospěšné a dobré. Johnston (také Lewy v Chaldejských věštbách a teurgii) interpretuje tento verš téměř diametrálně odlišně od Crowleyho, když tvrdí, že Věštby mají v podstatě hilofobní perspektivu a tento fragment je spíše varováním před klamností přírody (f.s.) - T.S.
 
Přeložil Anakin, 11.6.2022, Olomouc


(c) 2003 Ro., http://ro.magick.cz Webmaster, dotazy, připomínky: 23 /zavináč/ magick /tečka/ cz