Malé opatství Thelémské
*Encyklopedie Thelémy* *Kniha zákona - magická exegeze*
*Rituály* *Učební materiály* *Průzkum vyšších světů*
*Hermes II. Trismegistos*
*Dějiny 20. století* *Stručná historie esoteriky* *Osobnosti západní esoteriky*
*Živlová magie* *Struktura Universa*
*Magická intelektuální a názorová základna*
*Rituální předměty*
*Vzkazy a názory*
Aleister Crowley: Magie bez slz, 16
Kapitola XVI: O koncentraci

Cara Soror, Dělej, co ty chceš, ať je cele Zákon. Moudře mě žádáte o zvláštní dopis o soustředění; poukazujete na to, že jsem toto jen neustále naznačoval, ale nikdy jsem nedal jasný návod.

Doufám, že jsem se nevyjádřil tak vágně, abyste se nedomnívala, že koncentrační tábory jsou důkazem toho, že dobrotivé a osvícené vlády se konečně vážně zabývají výchovou světa k józe; ale souhlasím s tím, že mi neuškodí, když si vezmu dávku vlastní medicíny a shromáždím do jednoho zlatého snopu všechno zralé obilí své moudrosti na toto téma. Soustředění totiž skutečně odemyká všechny dveře; je jádrem každé praxe, stejně jako podstatou veškeré teorie, a téměř všechna různá pravidla a předpisy jsou zaměřeny na dosažení adeptství v této oblasti. Veškerá pomocná práce – uvědomění, jednobodovost, plnost mysli a ostatní – je určena k tomu, aby vás k tomu vycvičila.
Všechna ta uvítání, pozdravení, řekni vůli, pravidelné adorace, dokonce i vyslovení apo pantos kakodaimonos s pohybem ruky směrem dolů a ven, s odvrácenýma očima, když člověk vidí člověka oblečeného v náboženském (křesťanském) stejnokroji: to všechno spadá pod Nehlaď kočku proti srsti! nebo, řečeno moderním pseudovědeckým žargonem, zefektivnění života.
Podívejme se, zda má bratr Perdurabo něco k věci! Jistě, je mu věnována první část Book 4, ale je toho příliš mnoho a málo na to, aby nám to bylo právě teď k užitku.
To, co opravdu potřebujete, je oficiální instrukce z Equinoxu a co nejúplnější a nejhlubší pochopení Osmi přednášek o józe; ale tyto přednášky jsou tak ďábelsky poutavé, že když se podívám do knihy a hledám něco, co bych citoval, strhne mě to s sebou. Nemohu ji odložit, zapomenu na celý tento dopis. To je spíše taková opačná reklama na koncentraci!
Nejlepší způsob je ten nejtěžší: zapomenout na to všechno a začít od začátku, jako by na dané téma nebylo nikdy nic napsáno. Musím mít stále na paměti, že se předpokládá, že nevíte nic o józe a magii, ani o ničem jiném, než o čem se dá předpokládat, že byl průměrně vzdělaný člověk poučen.
V čem je problém? Jsou dva. B: Trénovat mysl, aby se pohybovala maximální rychlostí a energií, s co největší přesností ve zvoleném směru a s minimálním rušením nebo třením.
To je magie.
A: Úplně zastavit mysl. To je jóga. Pravidla jsou kupodivu v obou případech stejná; alespoň dokud není vaše Magie dokonalá; Jóga pouze pokračuje o krok dál. V Betě jste všechny pohyby z mnoha zredukovali na Jeden; v Alfě jste tento Jeden zredukovali na Nulu. Nyní tedy s úlevou vězte, že každá možná událost v tréninku Beta je mutatis mutandis (stejně tak) dokonale známá inženýrovi.
Materiál musí být vybrán a připraven tak, aby co nejlépe vyhovoval konstrukci zamýšleného stroje; jednotlivé části musí být sestaveny s nejvyšší přesností; musí být odstraněny všechny překážky bránící funkci a odstraněny všechny zdroje chyb. Teď se vzchop, dítě! U stroje, který si člověk sám vymyslel a zkonstruoval se všemi podmínkami ve svůj prospěch, si myslí, že si nevede špatně, když z přístroje získá nějakých patnáct nebo dvacet procent vypočtené účinnosti; a ani příroda, která má miliony let na přizpůsobení a zdokonalení, se často nemůže pochlubit tím, že by to dokázala lépe. Nemusíte se tedy nechat odradit, pokud se na vás úspěch neusměje hned v prvním týdnu vaší práce, když začínáte s materiálem, o jehož vlastnostech nemáte žalostnou představu, s prostředky, které jsou žalostně omezené, s přírodními zákony, kterým nerozumíte; vlastně máte proti sobě téměř všechno kromě nezdolné vůle a nepřemožitelné odvahy.
(Vím, že jsem ubohý opovrženíhodný ubožák, ale odmítám se stydět za to, že jsem našel Kiplingovo Kdyby a Henleyho Nepamatuju si název; možná to není poezie, ale je to poctivé jídlo a zatraceně dobré pivo pro plebejského poutníka.) Bylo to takové mužství, ne levicové šosáctví z Bloomsbury, které udrželo Londýn v době blesku. Odpusťte mi tu odbočku!) Za takových okolností, jako je situace aspiranta magie a jógy, lze použít pouze jedinou metodu: metodu vědy. Pokus a omyl. Musíte pozorovat. To znamená, že se především musíte naučit pozorovat. A svá pozorování musíte zaznamenávat. Žádná životní okolnost není a nemůže být nepodstatná. Kdo není se mnou, je proti mně. Ve všech těchto dopisech najdete jen dvě věci: buď vám řeknu, co je pro vás špatné, nebo co je pro vás dobré. Ale já nejsem vy, neznám každý detail vašeho života, každý úskok vašeho myšlení. Devadesát procent práce musíte udělat sami. Ať už jde o lásku, nebo o vaše každodenní záliby, nebo o stravu, nebo o přátele, nebo o zábavu, nebo o cokoli jiného, musíte zjistit, co vám pomáhá k vaší Pravé vůli a co vám překáží; jednoho si važte a druhého se vyhýbejte.
Chtěl bych co nejvážněji zdůraznit, že soustředění není, jak si téměř všichni myslíme, záležitostí správného provádění praktik; musíte každý svůj nádech podřídit Pravé vůli, abyste zúrodnili půdu pro cvičení. Když usedáte do ásany, abyste ztišili svou mysl, je pro vás mnohem snazší, pokud celý váš život směřoval k relativnímu klidu; když klepete hůlkou, abyste ohlásili zahájení Invokace, je lepší, když účel tohoto obřadu doutnal v pozadí vašeho myšlení už od dětství! Ano, vskutku: v pozadí! Hluboko uvnitř, na samém okraji podvědomí, se skrývají všechny ty skutečnosti, které vás rozhodly, že jste si zvolili toto své Velké dílo.
Dále pak vědomá ctižádost, která určuje celkový řád a uspořádání vašeho života. A nakonec samotné praktiky. A jsem přesvědčen, že velké množství neúspěchů můžeme děkovat, protože nás vede k pilování cvičení. Pro technické rady ke všem těmto tématům vás odkážu na ony oficiální práce zmíněné v první části tohoto dopisu; budu rád, když si vezmete k srdci to, co vám nyní tak prudce vnucuji, tuto Střední práci soustředění.

Láska je zákon, láska pod vůlí.

Bratrsky,
666
 
Přeložil Anakin, 11.10.2022, Olomouc


(c) 2003 Ro., http://ro.magick.cz Webmaster, dotazy, připomínky: 23 /zavináč/ magick /tečka/ cz