Malé opatství Thelémské
*Encyklopedie Thelémy* *Kniha zákona - magická exegeze*
*Rituály* *Učební materiály* *Průzkum vyšších světů*
*Hermes II. Trismegistos*
*Dějiny 20. století* *Stručná historie esoteriky* *Osobnosti západní esoteriky*
*Živlová magie* *Struktura Universa*
*Magická intelektuální a názorová základna*
*Rituální předměty*
*Vzkazy a názory*

Struktura Universa

V osobním konceptu vnějšího & vnitřního Universa někdo zohlední tradiční teorie a uspořádání, jiný nikoliv. Každý jen podle sebe.
Struktura Universa - biblická
Terra Athanasa

A bylo to tak dávno...:

Existovalo Jsoucno celé věky, až přišel okamžik, když Jsoucno se chtělo podívat na dokonalost svých skutků. Nejdříve byla myšlenka, která se projevila duchem (bat kol Elohim, duch Boží vznášející se nad vodami). Z ducha vyšel dech, z dechu voda a z vody oheň. Toto jsou tři základní živly, ze kterých bylo stvořeno Universum. Stvoření první hmoty a její formy je popsáno jako stvoření moci a vůle.

Pokračování >>>
 
Struktura Universa - spekulativní
Kojot

Na počátku bylo Nic, prázdná množina. Nebyl žádný čas.
A v Prázdnu povstala Jednotka. Stalo se to třeba takto:
Prázdnota se ohraničila prázdnotou. Prázdná množina se stala prvkem další množiny. Představme si slupku v podobě sféry o nekonečném obvodu ohraničující v sobě prázdnotu. Té slupce říkejme Nuit a prázdnotě, jíž Nuit ohraničuje, říkejme Hadit. Tak se zrodil Ra-hoor-khuit – vztah mezi Nuit a Hadit, který je jednotkou. Je bodem, v němž se protínají rovnoběžky.
Toto se nedělo v čase, čas neexistoval.
Pokračování >>>
 
Struktura Universa - kabalistická
Maui

Prostoročasovým, leč prostoročasově nedefinovatelným, počátkem Universa jsou tři AIN, Nic, zvané též Tři závoje negativna. AIN jsou kořenem Stromu života, kořenem, který nemá rozměr ani čas. Na klasických vyobrazeních Stromu života bývají zpodobněny jako půlkruhy a jako ovál, ale toto zpodobnění – stejně jako slovo „závoje“ – je zavádějící, neboť nejsou popsatelné žádnými prostoročasovými prostředky, nelze o nich dokonce ani říci, že jsou bezrozměrným bodem. Stejně, jako lze říci, že nemají žádný rozměr, dokonce ani nulový rozměr bodu, lze říci, že mají nekonečno rozměrů. Právě proto jsou AIN, tedy Nic. Tyto tři jsou Jedno. Jejich rozlišení je dáno vztahem k našemu Universu. AIN SOF AUR, Světlo bez hranic, je AIN, které nemá k našemu Universu žádný vztah. AIN SOF, Nekonečno, je oblast, z níž se naše Universum zrodilo, ale jež k našemu Universu nyní nemá žádný vztah. AIN, Nic, je Nejzazší hranice našeho universa, která je přítomná v každém jeho bodě. Je vlastním kořenem našeho Universa.
Pokračování >>>
 
Warning: getimagesize(http://things.magick.cz/alx/via/opatstvi/images/m_strukturaU.jpg): failed to open stream: HTTP request failed! HTTP/1.1 404 Not Found in /volume1/web/magick/alx/via/opatstvi/config/clanky.inc.php on line 210
Struktura Universa - gnostická
Chiah
Motto:
Čím víc do něčeho strčíš nos, tím víc ho tam máš.Je něco hůře zachytitelné než myšlenka, než vidění vnitřním zrakem, než pocit, než předtucha? Kolektivní základ všech představ, dokazovaný vědeckým výzkumem i obyčejnou zkušeností, se ztrácí pod nespočitatelnými vrstvami osobních pohledů, individuálních stupňů vyspělosti, růzností, již jednotlivci vykazují v umění formulovat své myšlenky, i odvahy vůbec tuto formulaci provést. Každá struktura světa musí vyjít z individuální osamělosti, jež je protikladem minulých vzpomínek i budoucích nadějí na jednotu.
Každá cesta mezi jednotou a mnohostí je strukturou Universa a každá struktura Universa je právě takovou cestou. A rozličné formy cest mají jednotnou náplň. Vnitřně pociťovaná podoba cesty je zrcadlem jednotlivce a ukazuje, kudy člověk půjde, jakými bude naplněn dojmy i kam až je schopen dojít.
***

Ve světě, který existuje díky pohybu, nevnímám žádný bod jako pevný. Do struktury takového světa vkládám pohyb jako základní stavební prvek. Nikoli struktura tkaniny či krystalu, ale o struktura plynu nebo jen matematický model světa o desítce rozměrů.
Analogicky pokládám pevný systém v jakémkoliv lidském konání za chybu, jelikož vše pevné, na čem lze utkvět, zdržuje. A tak už z hlediska obyčejné logiky - nebo v protikladu k tisícileté duchovní zkušenosti, nebo v porovnání se závěry vědních oborů, které se zabývají nakládáním se systémy a varují před Pascalovou pastí, úkazem, který je nejlépe známý z ekonomiky – je třeba Být, nikoliv mít.

Pokračování >>>
 
MEMkind - Iniciační hra
Mem

"Většina lidí na této zemi není v pořádku; nemohou přinutit své mentální svalstvo, aby udělalo aspoň nějaký pohyb. Nemají vůbec pravou vůli, neznají ji, mají jen řadu přání, z nichž většina si odporuje stále znovu a znovu. Oběť kolísá od jednoho přání k druhému a na konci života se jakýkoliv pohyb ruší... a nic se neuskuteční. Vyjma jednoho, a to si oběť většinou vůbec neuvědomí: zničení vlastního charakteru způsobené kolísáním a nerozhodností až do konce života. Takový charakter bude nakonec kousek po kousku roztrhán Choronzonem."
A. Crowley

"Jakmile člověk začne pracovat s magií, prvky životního nepořádku a prvky životní smysluplnosti se od sebe touto prací oddělí a vytvoří jakési dva póly. Pšenice se vytřídí od plevele. Toto roztřídění, když už se jednou stane, je nezvratné. Stranu životní smysluplnosti představuje magie /volní práce s vědomím/. Prvky životního chaosu - reprezentované Choronzonem - taktéž zesílí, avšak právě magie je nástrojem jejich postupné transformace. Když ale aspirant odhodí magii, vystaví se o mnoho většímu vlivu Choronzona než člověk, který s magií nikdy pracovat nezačal... Posilováním smysluplnosti se vždy posiluje i nesmyslnost. Toto končí až překročením abyssu a zrušením duality."
J. Karika

Řešení neexistují. Jen volby... a rozhodnutí.

Pokračování >>>
 


Starší články:
(c) 2003 Ro., http://ro.magick.cz Webmaster, dotazy, připomínky: 23 /zavináč/ magick /tečka/ cz