Malé opatství Thelémské
*Encyklopedie Thelémy* *Kniha zákona - magická exegeze*
*Rituály* *Učební materiály* *Průzkum vyšších světů*
*Hermes II. Trismegistos*
*Dějiny 20. století* *Stručná historie esoteriky* *Osobnosti západní esoteriky*
*Živlová magie* *Struktura Universa*
*Magická intelektuální a názorová základna*
*Rituální předměty*
*Vzkazy a názory*

Hermes II. Trismegistos

Sdružení HDT (Hlavy dvojitého Tyfona) vzniklo na sklonku minulého tisíciletí jako reakce na přehnaně postmoderně-vulgární směry v magii. Ustavilo se pod magickým vedením Herma II. Trismegista, který je současným vyšším avatárem starého dobrého Herma.
Tento oddíl přebírá obsah starých, pozvolna zanikajících stránek sweb.cz/hdt. Jsou to učební texty pro studenty hermetických věd a vysoké magie. Jde vesměs o původní práce členů sdružení, jen vyjímečně o překlady.666
pracovní postřehy pro rozpracované téma

Éterné tělo je vázáno na fyzické tělo a jeho orgány. Proudění síly v eth. těle naznačuje spojení orgánů s vnějším eth. prostředím.
Astrální tělo je nositelem projevu, bdělosti a vědomí. Ve spánku odchází. Je nositelem protikladnosti.

Krev
vzniká v měsíčním období. Spojuje člověka s energií okolo něj. Vnáší člověku energetickou výživu a já. Krevní výměna v otevřené podobě měla podobu přibližně jako dýchání (provazce krve, na nichž byl člověk připojen). Krev dává schopnost prožívat.
Do kosmické krve se v období země včlenilo já, které již bylo definováno a ohraničeno. Samo sebe si neuvědomovalo, to až po včlenění, kdy se spojilo s astrálním tělem. Tehdy vznikl uzavřený systém oběhu krve.
Pokračování >>>
 
Otevírání mysli - pdf verze

Soubor pdf se článkem Otevírání mysli vnějšími prostředky v2.1 (160 kB) stáhni zde.
Pokračování >>>
 
Otevírání mysli vnějšími prostředky v2.1
Podle původního článku Herma II. Trismegista z roku 2000
přepracovala a doplnila Zuzana Antares, září - říjen 2006.

Motto:
Nevadí, že je nám hůř - hlavně že je nám jinak.
(Iveta-Babeta-Kometa 1983)Jedno z tajemství magie spočívá v koncentrovaném, pochybnostmi nerušeném vědomí; současným, ne vždy výstižným, ba často oploštělým jazykem bychom řekli: ve změněném stavu vědomí. A toto tajemství je tím zásadnější, čím je lidstvo starší. Původní vědomí člověka bylo slabší, méně si uvědomovalo samo sebe. Bylo méně ohraničené proti účinkům toho, co označujeme jako nevědomí nebo podvědomí, a člověk se tak cítil být součástí celku Stvoření. Byl blíže k bohům.
Pokračování >>>
 
Prvorození a Kain
rozpracované téma

Poznámky k mystériím krve a k úloze zasvěcení.


 • První dítě, které se ženě narodí, ji ustanovuje jako matku.
 • Fyzickým porodem se symbolicky rodí bytí z nebytí. To se děje každým porodem dítěte nezávisle na pořadí a počtu narozených dětí.
 • Kain je skutečně prvorozeným člověkem, protože je prvním člověkem, který se narodil z ženy; je pravzorem prvorozených.
 • V symbolické rovině je tedy každý prvorozený vtělením Kaina a tudíž potenciálním nebezpečím.
 • Kain je tím, kdo zabil prvního vraha Abele, protože poznal tajemství života a smrti. Byl prvním zasvěceným.
 • Každé dítě může být chápáno jako prvorozené (protože je Bytím, zrozeným z Nebytí) a každé se může stát Kainem.
 • Pokračování >>>
   
  Sexualita versus ego
  rozpracované téma


  Srovnání dvou vývojových sil - sexuální touhy jakožto spojujícího faktoru, a ego-vědomí, jakožto faktoru izolujícího.


 • Sexualita – velmi stará síla. Souvisí s potřebou zachovat život a obnovovat jej, je kolektivní silou, která udržuje živočišný/lidský druh.
 • Z ní je odvozená sexuální touha, poháněná pohlavním pudem.
 • Jsou dva možné pohledy na sexuální touhu: a) touha po partnerovi zdůrazňující druhou osobu, b) touha po ukojení se, kde dominuje já.
 • Pokračování >>>
   
  Přirozený vývoj bojem


  Anthroposoficko-postmoderní zamyšlení nad vývojem.

 • Bojové chování je přirozenou součástí lidského života a je obsaženo v každé formě činnosti
  a v  každém jejím výsledku.
 • Existují různé formy boje.
 • Některé jsou zjevné, např. boj se zbraní, válka. Jiné mají skrytou formu, např. prosazení se
  v zaměstnání, partnerské soužití, získání uznaní v sociálních společenstvích.
 • Pokračování >>>
   
  Osudové hry

  Vývoj celku a osud jedince ve vzájemném spletenci.

 • V záležitostech osudu, zejména v zákonech karmy, zcela jistě neplatí, že B následuje po A. Držet se při hodnocení vývoje Universa linearity času je zavádějící.
 • Vlivů a sil, účastnících se na vývoji a osudu, je velmi mnoho a dochází mezi nimi k mnohým spojením, která jsou pro nelineární postupy, pro různost a mnohoúrovňovost lidskému chápání cizí nebo aspoň ztěží dosažitelná.
 • Vývoj Universa je organizován jako armáda nebo velký podnik: Nejvyšší síly se nestarají o průběh nižších dějů atd.
 • Z pohledu shora není určen vývoj nijak přesně, musí být dodržena jen obecná pravidla (pravidlo vývoje, rovnováhy, komplementarity sil).
 • Pokračování >>>
   
  Jedinec a skupina

  Pravidla fungování skupiny, skupinová dynamika, postavení jedince ve skupině a jedince pro skupinu.
  Poznámky:
  Jako skupina je dále míněn jakýkoliv vztah nejméně dvou osob, přičemž formulovaná pravidla jsou ideálně ověřena pro skupiny od 8 do 60 osob.
  Některé zde uvedené skutečnosti doposud nebyly dle našich poznatků publikovány.

  Pokračování >>>
   
  Otevírání mysli vnějšími prostředky
  V dalším textu si popíšeme nejznámější látky působící na psychiku, přičemž hlavním hodnotícím kritériem bude možnost využít látku pro otevření mysli, čili pro navázání spojení s odlehlými částmi nevědomí. Ty můžeme nazávat komplexy, energetickými uzly, démony, anděly. Nebudu podrobně psát o všech látkách - především proto, že mnohé z nich znám nepříliš a nemohu se k nim vyjadřovat. (Popisuji jen látky, s nimiž jsem se osobně seznámil natolik důkladně, že je jich působení mohu analyzovat). Jiné vezmu jen okrajově, neboť mi nepřipadají důležité. U těch zásadních se naopak zastavím.
  Některé zde uvedené skutečnosti doposud nebyly publikovány.


  Definice
  Látky působící na psychiku budu nadále označovat za psychoaktivní nebo je budu nazývat psychofarmaky. Sem budou patřit všechny látky, které v rozumném dávkování působí na biochemické pochody v mozku (čili dění na pozemské úrovni) a tím ovlivňují pochody duševní (to jest dění na úrovni vyšší, než je pozemská). Rozumným dávkováním myslím to, že vypitím sto litrů vody v krátkém čase je mozek také ovlivněn, přesto vodu nikdo neužívá pro ovlivnění jeho činnosti - je změněno vnímání, úroveň vědomí, zpracování vjemů i myšlenek, průtok informací mezi vědomím a nevědomím a spojení se skutečností (realitou).
  Psychoaktivní látky ovlivňují především nevědomí, přesto jsou užívány pro jejich vliv na vědomí. Dále budeme sledovat jak, jakým způsobem a do jaké míry se toto ovlivnění děje.
  Pokračování >>>
   


  Starší články:


  

  (c) 2003 Ro., http://ro.magick.cz Webmaster, dotazy, připomínky: 23 /zavináč/ magick /tečka/ cz