Malé opatství Thelémské
*Encyklopedie Thelémy* *Kniha zákona - magická exegeze*
*Rituály* *Učební materiály* *Průzkum vyšších světů*
*Hermes II. Trismegistos*
*Dějiny 20. století* *Stručná historie esoteriky* *Osobnosti západní esoteriky*
*Živlová magie* *Struktura Universa*
*Magická intelektuální a názorová základna*
*Rituální předměty*
*Vzkazy a názory*

Rituály

Slovo ať je zpečetěno činem. Podněty pro vaši praxi jsou vesměs výsledkem naší společné práce.
Magická modlitba k československému egregoru

Touto modlitbou se spojujeme se silami československého egregoru. Ten pokládáme za spojení egregorů těch národů, kteří žili v hranicích Československa. Je rozumnější posilovat egregor celistvější, než egregory jednotlivých našich národů a spojení národů do podoby Československa se vcelku osvědčilo.1) Příprava:


Stojíme v kruhu okolo stolu nebo jiného označeného místa, na kterém leží vlajka současné České republiky, která je nástupnickou vlajkou bývalého Československa.
Na chvíli si zavřeme oči, soustředíme se a pak s očima už otevřenýma vztáhneme k vlajce ruku s aktivním magickým předmětem (nejlépe holí, ovšem je možné i dýkou), případně nemáme-li zbraň s nataženými třemi prsty - ukazováčkem, prostředníkem a malíčkem.
Magickou zbraní kreslíme znamení pentagramu ve směru hodinových ručiček a na konci modlitby se slovy Staniž se tak - Amen píchneme doprostřed pentagramu nad vlajkou - jako v pentagramových rituálech.

Opakujeme modlitbu po větách po předříkávajícím:
Pokračování >>>
 
Ochranná modlitba k Isis

vhodná především pro ženy právě proto, jelikož se obrací k Isis.

Pro všechny modlitby je dobré mít svůj modlitební postoj - což mohou být jen zavřené oči, jsme-li na veřejnosti - nebo vztažené ruce, jsme-li sami.
Pokračování >>>
 
Litanie ke Gaii

Spojení se silami Země. Lze využít různým způsobem při rituálech, které si vytvoříte podle vlastního uvážení.
Rituál, dál uvedený jako příklad, může využít skupina nebo jediný operatér. Je-li osob víc, ať si rozdělí role.


1) Příprava prostoru:

Pomyslný kruh. Kolem dokola ve směru světových stran lampy, nejlépe v živlových barvách se svícemi. Vprostřed oltář, na něm vaše magická zbraň (např. hůl), svíce... a další předměty, které vám napomohou ke koncentraci na rituál.


Pokračování >>>
 
LAM - Brána Otamtud: Rituál II.

Podle Starfire vol. 1 No 5 a dalších vygooglených materiálů
přeložila Chiah

Původ Lamova kultu

Crowley poprve publikoval kresbu entity Lam v roce 1919 jako součást komentáře ke spisu H. P. Blavatské Hlas ticha. Portrét časově souvisí s Crowleyovou Amalantrah Working z let 1918 - 1919, kdy žil v New Yorku. Crowleyovy poznámky ke konatktu s Lamem se ale ztratily, zbylo jen několik řádků, pročež mají všichni následovníci značnou svobodu při interpretaci této entity a hledání souvislostí.

Pokračování >>>
 
LAM
Podle Starfire vol. 1 No 6
& Kenneth Grant – Outside The Circle of Time
přeložila Chiah

Jeho portrét je užíván jako brána k proniknutí vědomí do jiných dimenzí. Na jejich
okrajích se mísí a splývá kosmické nekonečno a kolektivní nevědomí. Jako vstupní
bránu pro kontakt s extraterrestriálními (mimozemskými) inteligencemi jej začal
využívat Kenneth Grant.

Pokračování >>>
 
Křik sokola – thelémské vzývání

Text: Aleister Crowley – Kniha lží
Zpracování do podoby rituálu: Dionysos Thriambos
Překlad: Kojot
Zdroj: http://www.hermetic.com/dionysos/cry.htm

Následující rituál je adaptací druhé kapitoly Knihy lží. Ať již je proveden fyzicky nebo ve Světelném těle, má magickou sílu. Objasňuje formule L.V.X., N.O.X., 0=0 a Vertikální složku očarování.
Pokračování >>>
 
Horus - pán aeonu - rituál pro podzimní rovnodennost

- ideálně pro dva, ale v jednom se to dá taky zvládnout - imaginace dvojnásob nutná:-)1) Příprava prostoru:

Pomyslný kruh. Kolem dokola ve směru světových stran lampy v charakter. barvách se svícemi - nerozžatými.

Vprostřed oltář - na něm: vaše magická zbraň (např. hůl), svíce... a co vám napomůže dotvořit náladu (v propozicích toho mají hafo - asi mají větší oltář):-): kříž, chléb a sůl, růži, lampu, pohár vína nebo vody, kadidlo nebo vonná tyčinka...)

Dvě sedadla proti sobě - trůny (na Východě od oltáře pro Hierofanta - Osirise, na Západě pro Hierea - Hóra. Podstatou a ústředním bodem rituálu je symbolické předání Osiridovy autority Hórovi a potvrzení Hórovy moci v období temné zimy.)


2) Přípravné obřady:

Sedím mimo "chrám" (na svém sofa) cca 15 - 20 min. ve tmě, naprosto bez hnutí... až do chvíle, kdy se můj duch odpoutá od těla, stav čiré bdělosti…
Můžu si zatím vizualizovat třeba... cestu do chrámu... nakonec se dostanu do toho druhého, který je v tom mém u mně doma.
Pokračování >>>
 


Starší články:
(c) 2003 Ro., http://ro.magick.cz Webmaster, dotazy, připomínky: 23 /zavináč/ magick /tečka/ cz