"; hlavicka(); echo" Magický řád Malé opatství thelémské
"; // První sloupec pocitadla(); //include("./skripty/counter.php"); include("./config/header.inc.php"); include("./skripty/menu.php"); if(!$co){ echo"


           Všechny příspěvky jsou originální práce členů opatství. Cizí texty, které nás inspirují, hledejte
           na Thelema. Spolupracujeme také s HDT.
           V pravém menu se pod prvým kruhem skrývají sdělení o Thelemě, pod druhým a třetím sdělení
           o nás. Pod čtvrtý kruh se můžete sami vyjádřit.        Posledních jedenáct přidaných článků:"; include("./skripty/posledni.php"); echo"
"; } if($co=="celej"){ echo"
"; celej($id); count_clanky($id); echo"
"; } if($co=="kategorie"){ echo"
"; include("./skripty/kat_vyp.php"); echo"
"; } if($co=="hi"){ echo"
"; include("./doc/historie.php"); echo"
"; } if($co=="doc"){ echo"
"; include("./doc/doc.php"); echo"
"; } if($co=="hier"){ echo"
"; include("./doc/hier.php"); echo"
"; } echo"
"; if(!$co or $co=="hi" or $co=="doc" or $co=="hier"){ echo"

"; } if($co=="kategorie"){ include("./skripty/old.php"); } echo"
"; include("./config/footer.inc.php"); echo"
"; ?>