Malé opatství Thelémské
*Encyklopedie Thelémy* *Kniha zákona - magická exegeze*
*Rituály* *Učební materiály* *Průzkum vyšších světů*
*Hermes II. Trismegistos*
*Dějiny 20. století* *Stručná historie esoteriky* *Osobnosti západní esoteriky*
*Živlová magie* *Struktura Universa*
*Magická intelektuální a názorová základna*
*Rituální předměty*
*Vzkazy a názory*

Učební materiály

Uč se hochu moudrým býti.... praví Učitel národů, který byl, mimochodem, Rosekrucián. Je to jenom pár maličkostí, na které by se nemělo zapomenout.
Jenomže
Se toho má moc a zapomíná pořád.


Duchovní výmluvy thelemitů, kap. 30

Tato práce byla původně přednáškou v roce 2013. Záměrem tohoto díla je hovořit o mnoha způsobech, jakými si můžeme sami komplikovat cestu a vymýšlet různé výmluvy, proč nedělat to, co je potřebné k naplnění naší Vůle.
Pokračování >>>
 
Aleister Crowley: Magie bez slz 4
Kapitola IV: Kabala – nejlepší trénink paměti

Drahá sestro, Dělej, co ty chceš, ať je cele Zákon. Musíš se naučit Kabale. Nauč se tuto magickou abecedu. Musíš k ní přistoupit s takovou důvěrou, s jakou se dítě učí vlastní abecedu. Ještě nikdo nepřišel na to, proč je pořadí písmen takové, jaké je. Pravděpodobně na to není žádná odpověď.
Pokračování >>>
 
Aleister Crowley: Magie bez slz, 15
Kapitola XV: Morálka sexu

Cara Soror, Dělej, co ty chceš, ať je cele Zákon. Děkuji ti! Mám v několika dobře zvolených slovech obsáhnout celou otázku sexu? Mám se domnívat, že si chceš půjčit peníze? Taková plná lichotka svádí k nepřímému přístupu. Ve skutečnosti není váš návrh tak pobuřující, jak se na první pohled zdá; co se týče anglického jazyka, opravdu není téměř nic, co by stálo za přečtení. Z 98,138 procenta jde o to, co Frances Ridley Ravergalová nazývala “fiddlesticks, blah, boloney, Bull-shit, and the bunk“.
Pokračování >>>
 
Liber XXX Aerum (Liber 418) - 4. část

LIBER XXX AERUM
Vel Saecvli
Svb Figvra
CCCCXVIII

VIZE A HLAS
andělů vládnoucích
30 aethyrům
s komentářem
Mistra TherionaA.·. A.·. Publikace v třídě A B

Imprimatur:
D.D.S. 7x = 4x Praemonstrator
O.S.V. 6x = 5x Imperatior
N.S.F. 5x = 6x Cancellarius

Pracovní překlad jednotlivých aethyrů
Pokračování >>>
 
Aleister Crowley: Magie bez slz, 16
Kapitola XVI: O koncentraci

Cara Soror, Dělej, co ty chceš, ať je cele Zákon. Moudře mě žádáte o zvláštní dopis o soustředění; poukazujete na to, že jsem toto jen neustále naznačoval, ale nikdy jsem nedal jasný návod.
Pokračování >>>
 
Aleister Crowley: Magie bez slz, 78
Kapitola LXXVIII: Bolestivá místa

Cara Soror, Dělej, co ty chceš, ať je cele Zákon. Trojice v jednotě a jednota v trojici, to je Atanášovo vyznání víry v Černé mši - ehm! Co to říkáte? Ach, to je správné, to je správné, že mi to připomínáte. Nejdřív definice!
Pokračování >>>
 
Aleister Crowley: Magie bez slz, 64
Kapitola LXIV: Magická síla

Cara Soror, Dělej, co ty chceš, ať je cele Zákon. Správně poznamenáváš, že většina těchto dopisů se v té či oné podobě zabývala seberozvojem; teď, co z causa finalis,1 praktický úhel, by to někteří nazvali. Jsou ty pobuřující šarlatánské reklamy podvodníků s jejich Velkou Knihou Zdarma a tak dále nepodložené? Mé drahé dítě, zpět k těm dopisům, které ti poskytly letmý pohled do Dějin magie, a k těm, ve kterých jsem ti řekl něco o způsobech, jakými pracují Mistři. Aha, chápu! To, co nyní chceš, je naučit se, jak uplatnit znalosti a moc, které jsi získala, k uskutečňování tvé Pravé Vůle, k uskutečnění Velkého Díla. Je zřejmé, že mnohé musí být ponecháno vlastnímu zdravému rozumu; jediný technický bod, na kterém trvám nade všemi ostatními, je Magické Propojení. Magick Kapitola XIV (str. 106-122) si musíš vzít k srdci a nikdy nezapomenout na jediný detail. Více selhání pochází z toho, že toto zanedbáme než ze všech ostatních příčin dohromady. Většina vlastností, které potřebuješ je vrozených; veškerý materiál je ti k dispozici; a jejich rozvoj je přirozený proces, stejně jako tvé právo na narození. Avšak vytvoření Propojení je intelektuální, dokonce mechanický úkol; úspěch závisí na čistě objektivních úvahách.
Pokračování >>>
 
Liber Loagaeth

The First Leaf (1)
An Enochien Prophecy on cosmogony of the Universe
in the Merkabic Tradition
Pokračování >>>
 
Aleister Crowley: Magie bez slz, 79
Kapitola LXXIX: Pokrok

Dělej, co ty chceš, ať je cele Zákon. Určitě bys měla dostat indickou gumovou medaili za vytrvalost: už po n-té se mě snažíš nachytat, jak si protiřečím. No, tak to dělám a musím dělat pokaždé, když pronesu jakýkoli výrok, jak se již několikrát ukázalo v této upovídané výměně názorů. Ale to není to, co jsi měla na mysli. Tvrdíš - dovol mi, abych zestručnil tvé více než poněkud tautologické, pleonastické, rozvláčné a nesouvislé výklady - že celá myšlenka Velkého řádu je založena na víře v Pokrok. Učení o po sobě jdoucích eonech není nic jiného. Systém vzdělávání není nic jiného. Nic je vlastně cokoliv jiného.1 A navzdory tomu věčně bořím celý ten nedostatečně vystavěný hrad svými cynickými úvahami. (Někdo - myslím, že Anthony Hope ve světlé chvilce - říká, že cynismus je vždy přiznáním neúspěchu - kyselé hrozny). Možná, někdy. Ale vysvětlení je velmi prosté a měla bys být schopna si ho domyslet sama. Je to otázka vesmíru diskurzu, perspektivy. Inženýr si může neustále nadávat při každodenních chybách a neštěstích, které se mu neustále dějí pod nosem, a přitom u večeře spokojeně vyprávět svým přátelům, že most jde nahoru lépe, než kdy čekal. Zrovna tak jsou mé výtky namířeny proti událostem, ale vpravdě je pravda mého srdce upřena na velkou spirálu. Přesto jsem rád, že jsi mi napsala; je to text jako pro krátké kázání, který mám už dlouho na mysli, o podmínkách pokroku. Číslo Jedna je samozřejmě Nepravidelnost, Výstřednost, Nepořádek, Revoluční Duch, Experiment.
Pokračování >>>
 
Aleister Crowley: Magie bez slz, 74
Kapitola LXXIV: Překážky na cestě

Cara Soror, Dělej, co ty chceš, ať je cele Zákon. Hříšný! A jak! Ale má omluva je dobrá a pokusím se to odčinit. Nejprve malý protiútok - tvůj dopis je tak rozvláčný a roztěkaný, že jsem zprvu nedokázal pochopit, o co ti jde, a nakonec jsem usoudil, že je příliš chaotický na to, abych ho převyprávěl, nebo se jím dokonce podrobně zabýval. Prostě zformuluji obžalobu, přiznám vinu a požádám o milost. Hlavní myšlenkou je, že Cesta moudrých je plná květin, zdobená stánky a plná nástrah, že každý krok je příbytkem Hrůzy a Vytržení1 - a to všechno ostatní! A přece píši obyčejně způsobem opilého domina!2 Ty ses nadechla k Aischylovi a dostala jsi Theognise. Zdá se, že jsem tě zlákal Chymickou svatbou Christiana Rosenkreutze, jeho nesrovnatelným tajemstvím a půvabem, jeho prchavou krásou, jeho nevýslovnou romantikou, jeho rytířstvím a dobrodružstvím, průzračnými odlesky jako sluneční světlo pod mořskou hladinou, obrovskými zádumčivými křídly hrůzy, které zastiňují oblohu, ale nad nimiž neustále svítí silné světlo hvězd. A pak jsem tě zklamal! Člověk přece jen očekával alespoň něco z atmosféry Arabských nocí, když už ne tak vysoké, tak Apuleia a Petronia Arbitera, Rabelaise, Meinholda, de la Motte Fouquea, v pozdějších dobách Morte d Arthur, Balzaca, Dumase, Lyttona, Huysmanse, Mabel Collinsové a Arthura Machena.
Pokračování >>>
 
Soror Syrinx: Care frater, 22
Kapitola 22. – Vlastní přirozenost

Překlad jednoho z pomyslných dopisů Crowleymu. Jedná se o útlou a nově napsanou knížku z roku 2019. Název knihy je Care Frater a před pár dny jsem ji našel ve své knihovně. Autorka si říká Soror Syrinx a tyto dopisy píše jako vlastní reflexi a reakci na Magick without tears. Care Frater, Dělej, co ty chceš, ať je cele Zákon.
Pokračování >>>
 
Aleister Crowley: Magie bez slz, 77
Kapitola LXXVII: Moc a Autorita

Drahá Sestro, Dělej, co ty chceš, ať je cele zákon. Tvé poznámky k dopisu 0=2 jsou velmi výstižné a inspirativní. Tedy pokud jsem správně pochopil, co jsi chtěla říct. (Víš, opravdu jsou trochu zmatené, nebo já jsem!) Mohu tvoji otázku, pokud je to otázka, formulovat podle sebe? Ano? Dobře. Říkáš, že jsem filozofickým a matematickým jazykem předložil nezpochybnitelnou teorii vesmíru, a předpokládáš (třikrát podtrženo s dvěma otazníky), že by z ní člověk mohl s velkým úsilím odvodit naprosto pádné důvody pro neochvějné rozjímání nad vlastním pupkem nebo předvádění podivných tanců a vibrování tajemných jmen. Ale co chceš říct (ptáš se) obyčejného chlapa na bulváru, člověka ze světa, který sice získal bystré znalosti o přírodě, ale nenachází žádné racionální vodítko pro své životní chování. Všímá si mnoha neuspokojivých prvků v běhu věcí a ve vlastním zájmu by je rád přetvořil blíže k touhám srdce, aby obnovil Fitzgeraldovo klišé o tomto žalostném schématu věcí. Učená expozice 0 = 2 ho ani v nejmenším nezajímá. Je si však vědom toho, že A.*. A.*. hlásá rozumné řešení problému konání a rád by věděl, zda lze jejich program obhájit z hlediska selského rozumu.
Pokračování >>>
 
Aleister Crowley: Magie bez slz, 61
Kapitola LXI: Moc a Autorita

Drahá sestro,
Dělej, co ty chceš, ať je cele Zákon.
Děkuji mnohokrát za poslední dopis. Nečekal jsem nic méně. Jakmile se někdo dostane do pozice autority, byť ve velmi malém měřítku, jeho potíže začnou ve velmi velkém.
Představ si, pokud můžeš, čím jsem si prošel za poslední čtvrtstoletí nebo déle. Moji podřízení mě neustále žádají o postup v Řádu; myslí si, že kdyby byli pouze členy 266. stupně, všechno v Zahradě by bylo krásné. Myslí si, že kdyby vlastnili pouze tajemství 148. stupně, byli by schopni provádět všechny ty zázraky, které jim v současnosti unikají.
Pokračování >>>
 
3. kapitola - PRAVÁ VŮLE

V této kapitole objevíme, co znamená Pravá Vůle v denním životě, v magické praxi a v duchovním rozvoji. Odhalíme některé z mysterií, jakým způsobem se Pravá Vůle v lidském životě odhaluje – samozřejmě, tím spíš pro toho, kdo se snaží vybudovat vlastní vědomé pochopení Pravé Vůle, jako mnoho z vás, kteří čtete tuto knihu.
Pokračování >>>
 
Aleister Crowley: Magie bez slz 46
Kapitola XLVI: Sobectví

Drahá Sestro, Dělej, co ty chceš, ať je cele Zákon. Sobectví? Těší mě, že máš plno starostí s touto kostí, která je plná masa; jemné, šťavnaté maso, žádné z tvých Chlazených Argentinských nebo Canterburských jehněčích. Je to pánev, co víc; na ní svým způsobem stojí celá struktura etiky Thelémy. Je v tom však nebezpečí; tato otázka je pastí pro ušlechtilé, velkorysé a vysoce smýšlející. Nesobeckost, velký znak Mistra Chrámu, kvintesence jeho snažení; není s tím v rozporu nebo přímo v protikladu; je perfektně slučitelná (ne, měli bychom říct kamarádská?)
Pokračování >>>
 
Aleister Crowley: Magie bez slz 65
Kapitola LXV: Člověk

Drahá Sestro, Dělej, co ty chceš, ať je cele Zákon. Doufám, že jsem ti v předchozích dopisech poskytl alespoň nějakou představu o zasvěcené koncepci Makrokosmu, a také, že jsem jasně vysvětlil, proč musíme používat symbolický jazyk a proč je nutné vytvořit speciální abecedu jako základ pro naši konverzaci o Magick. Také jsem ti poskytl grafy této abecedy. Samozřejmě by to bylo nemotorné a těžkopádné dát všechny ty různé systémy symbolů na Strom života. Strom je opravdu základnou naší klasifikace a doufám, že už teď si dobře obeznámena s procesem představy všeho na patřičných větvích Stromu života. V posledním dopise mi děkuješ, že jsem ti vyjasnil zasvěcené učení o Universu; a teď velmi oprávněně požaduješ tak, a teď kde jsme my?
Pokračování >>>
 
Aleister Crowley: Magie bez slz 80
Kapitola LXXX: Hazard života

Drahá Sestro, dělej co ty chceš, ať je cele zákon. V jednom nebo dvou – ne, myslím, že ve více, třech nebo čtyřech – dopisech za uplynulé měsíce omlouváš svou lenost jako nezbytnost ekonomické situace. Říkáš, že musíš mít běžnou práci, a stálý příjem. Mé nevinné dítě, tento druh Magick je docela jednoduchý. Vezmi si rohy zajíce 1: Řeknu ti, co s nimi dělat až je budeš mít.
Pokračování >>>
 
Aleister Crowley: Magie bez slz, 3
Kapitola III: Hieroglyfy. Život a jazyk nezbytně symbolický

Drahá Sestro,
Dělej, co ty chceš, ať je cele Zákon.

Velmi přirozená, tato tvá podrážděnost ve tvém posledním (dopise)! Píšeš: „Ale proč? Proč všechna tahle komplikovaná symbolika? Proč neříct rovnou, co myslíš? Jistě, v každém případě, je to záležitost komplikovaná – musíš si však nasazovat masku, abys byl srozumitelný? Znám tě dost dobře na to a vím, že mě neodbydeš nějakým pobožným nesmyslem o nevýslovném, o lidském jazyku, který je nedostatečný k odhalení takových Mystérií, o důležitosti vytvoření nového jazyka k vysvětlení nového myšlenkového systému; samozřejmě vím, že to tak musí být vykonáno v záležitosti chemie, vyšší matematiky, a tak nějak ve téměř všech technických předmětech; ale vnímám, že máš v záloze nějaké jiné, hlubší vysvětlení.
Pokračování >>>
 
Liber XXX Aerum (Liber 418) - 3. část

LIBER XXX AERUM
Vel Saecvli
Svb Figvra
CCCCXVIII

VIZE A HLAS
andělů vládnoucích
30 aethyrům
s komentářem
Mistra TherionaA.·. A.·. Publikace v třídě A B

Imprimatur:
D.D.S. 7x = 4x Praemonstrator
O.S.V. 6x = 5x Imperatior
N.S.F. 5x = 6x Cancellarius

Pracovní překlad jednotlivých aethyrů
Pokračování >>>
 
Aleister Crowley: Magie bez slz, 2
Kapitola II: Potřebnost magie pro každého

Drahá Sestro,
Dělej, co ty chceš, ať je cele Zákon.

Rád od tebe slyším, že jsi spokojena s mým vysvětlením, co je Magie a na čem stojí její teorie. Je také potěšující slyšet, že jsi měla takový zájem a zbystřila si něco z té práce i ve světě; a co víc, bereš jako fakt, že tato zřejmě těžko srozumitelná a irelevantní informace má okamžitý dopad na tvůj dnešní osobní život. Přesto, nepřekvapila si mě. Měla ses ještě zeptat: „Proč bych měla studovat a věnovat svůj čas a energii k získání dovednosti ve Vědě a Umění Magie?
Pokračování >>>
 
O knize Kabala a kabalisté

Sborník Kabala a kabalisté přináší ucelený pohled na západní kabalistickou tradici, vysvětluje jednotlivé pojmy, pátrá po překrývání nauk v historii, podává vyčerpávající přehled o mystice písmen, poukazuje na úzké propojení nejen s magií, ale také s učením Thelémy.
Ke stažení zde.
Pokračování >>>
 


Starší články:
22.  Aleister Crowley: Magie bez slz, 43
23.  Aleister Crowley: Magie bez slz, 30
24.  Aleister Crowley: Magie bez slz, 31
25.  Liber XXX Aerum (Liber 418) - 2. část
26.  Kniha Dzyan
27.  Liber XXX Aerum (Liber 418) - 1. část
28.  Aleister Crowley: 777 - tabulky korespondencí 5
29.  Aleister Crowley: 777 - tabulky korespondencí 4
30.  Aleister Crowley: 777 - tabulky korespondencí 3
31.  Liber Samekh - komentář, část V.
32.  Aleister Crowley: 777 - tabulky korespondencí 2
33.  Liber Samekh - komentář, část IV.
34.  Liber Samekh - komentář, část III.
35.  Vědomí a Kniha Zákona
36.  Liber Samekh - komentář 2. část
37.  Liber Samekh - komentář
38.  Aleister Crowley: 777 - tabulky korespondencí
39.  Význam 30 kapitol Abramelinovy magie v0.2
40.  30 kapitol Abramelinovy magie - přehled
41.  Gnose podle Jaroslava Matouška
42.  Konotace hebrejských písmen
43.  Theléma - základní návod k použití
44.  Anthroposofie III.
45.  Anthroposofie II.
46.  Anthroposofie I.
47.  Invokace Hora - překlad
48.  Temná strana Slunce
49.  Svaté knihy Thelemické
50.  O dvojím světle, pozitivních lidech a křesťanech, kteří mají výjimečně pravdu...
51.  Kdo je mág
52.  Crowleyův program pro začátečníky
(c) 2003 Ro., http://ro.magick.cz Webmaster, dotazy, připomínky: 23 /zavináč/ magick /tečka/ cz