Malé opatství Thelémské
*Encyklopedie Thelémy* *Kniha zákona - magická exegeze*
*Rituály* *Učební materiály* *Průzkum vyšších světů*
*Hermes II. Trismegistos*
*Dějiny 20. století* *Stručná historie esoteriky* *Osobnosti západní esoteriky*
*Živlová magie* *Struktura Universa*
*Magická intelektuální a názorová základna*
*Rituální předměty*
*Vzkazy a názory*

Učební materiály

Uč se hochu moudrým býti.... praví Učitel národů, který byl, mimochodem, Rosekrucián. Je to jenom pár maličkostí, na které by se nemělo zapomenout.
Jenomže
Se toho má moc a zapomíná pořád.


Liber XXX Aerum (Liber 418) - 2. část

LIBER XXX AERUM
Vel Saecvli
Svb Figvra
CCCCXVIII

VIZE A HLAS
andělů vládnoucích
30 aethyrům
s komentářem
Mistra TherionaA.·. A.·. Publikace v třídě A B

Imprimatur:
D.D.S. 7x = 4x Praemonstrator
O.S.V. 6x = 5x Imperatior
N.S.F. 5x = 6x Cancellarius

Pracovní překlad hlavních částí díla
Pokračování >>>
 
Kniha Dzyan
Helena Petrovna Blavatská

Kniha Tajné nauky, jak ji ve známost uvedla Helena Blavatská, zakladatelka teosofie. Údajně se jedná o poselství tibetského původu a Blavatská jej získala nebo snad přijala vnuknutím po roce 1880 na svých cestách po světě.

Více o Blavatské.
Tajnou nauku a teosofii lze vnímat jako součást obrodného proudu a počítat je mezi zvěstovatele Nového aeonu.
Pokračování >>>
 
Liber XXX Aerum (Liber 418) - 1. část

LIBER XXX AERUM
Vel Saecvli
Svb Figvra
CCCCXVIII

VIZE A HLAS
andělů vládnoucích
30 aethyrům
s komentářem
Mistra TherionaA.·. A.·. Publikace v třídě A B

Imprimatur:
D.D.S. 7x = 4x Praemonstrator
O.S.V. 6x = 5x Imperatior
N.S.F. 5x = 6x Cancellarius


Pracovní překlad hlavních částí díla

Pokračování >>>
 
Aleister Crowley: 777 - tabulky korespondencí 5

Legendární tabulky 777, používané magickým řádem Golden Dawn třetí část. Tabulky pro nás překládá Vikete.
Pokračování >>>
 
Aleister Crowley: 777 - tabulky korespondencí 4

Legendární tabulky 777, používané magickým řádem Golden Dawn třetí část. Tabulky pro nás překládá Vikete.
Pokračování >>>
 
Aleister Crowley: 777 - tabulky korespondencí 3

Legendární tabulky 777, používané magickým řádem Golden Dawn třetí část. Tabulky pro nás překládá Vikete.
Pokračování >>>
 
Liber Samekh - komentář, část V.
Překlad Chiah

Další část komentáře k rituálu Liber Samekh. Tentokrát bez pdf, kousek mi chybí. Překládat Crowleyovy básně je nesnadné.
Příště.
Pokračování >>>
 
Aleister Crowley: 777 - tabulky korespondencí 2

Legendární tabulky 777, používané magickým řádem Golden Dawn -druhá část. Přeložila je pro nás Vikete.
Pokračování >>>
 
Liber Samekh - komentář, část IV.
Překlad Chiah

Další část komentáře k rituálu Liber Samekh. Přiložená pdf-verze je celá - od začátku komentáře až do nově přeloženého místa.
Pokračování >>>
 
Liber Samekh - komentář, část III.
Překlad Chiah

Další část komentáře k rituálu Liber Samekh. Tentokrát bez pdfka, ať stále neopakuji. Další kousek přidám zase s pdf-verzí.
Pokračování >>>
 
Vědomí a Kniha Zákona
Překlad Míša, redakce ChiahMagie není tvořena člověkem, je součástí člověka. Má své základy hluboko ve struktuře mozku, lidského těla, v nervovém systému a v jejich vztahu k člověkově abstraktnímu universu, mase myšlenek a řeči (matce myšlenek).

Jack Parsons, Svoboda je dvojsečný mečÚvod

Mnoho vědců dnes souhlasí, že vědomí je nějak asociováno s nervovým systémem, a to v názoru, že nervový systém je oblast, kde vědomí operuje, ve stejném smyslu jako se například elektromagnetické pole formuje okolo drátu vysokého napětí. Důležité je si uvědomit, že elektromagnetické pole není produktem drátu vysokého napětí, stejně tak nemůže být o vědomí uvažováno jako o produktu nervového systemu. Spíše se zdá, že vědomí potřebuje nervový system pro své vlastní projevení. Tudíž se dá říct, že mozek existuje ve vědomí, než že vědomí existuje v mozku. Proto je nutné povrchově zmínit anatomii mozku a nervového systemu před tím, než budeme pokračovat hlavní náplní této eseje. Nicméně před tím, než se začneme zabývat mozkem a nervovým systémem, zdá se nezbytné zmínit převažující akceptovaný názor (a podle autora eseje také nepřesný) o rozdělení mozku (domnívám se, že tím naráží na pravá versus levá mozková hemisféra a jejich oblast práce u tzv velkého mozku = obrázek poslední strana.. pozn Míša).
Pokračování >>>
 
Liber Samekh - komentář 2. část
Překlad Chiah

Další část komentáře k rituálu Liber Samekh. I pro magická telata je to pozoruhodný text.

Za článkem v závěsu je pdfko této i předchozí části překladu.
Pokračování >>>
 
Liber Samekh - komentář
Překlad Chiah

Ars Congressus Cum Daemone

Část A


Nechť Adeptus Minor stojí v kruhu ve čtverci Tiferet, vyzbrojen Holí a Pohárem; nechť koná Rituál skrz své Světelné Tělo. Nechť hoří Světelné koláčky nebo Abramelinův olej; měl být připravován podle Liber CLXXV, čtením Liber LXV, a praktikováním Jógy. Hadita může invokovat "...Vínem a nezvyklými drogami" pokud chce. (Každá taková formule by měla být užita pouze tehdy, dosáhl-li Adept plného poznání založeného na zkušenosti s užitím takových látek. Připraví kruh obvyklou formulí Zažehnání a Vysvěcení, atd. Recituje Sekci A pro zopakování vlastností svého HGA. Každá fráze ať je provedena s plnou koncentrací sil, aby mohla přivodit Samádhi tak dokonale, jak to jen lze při správném provolání.

Pokračování >>>
 
Aleister Crowley: 777 - tabulky korespondencí

Legendární tabulky 777, používané magickým řádem Golden Dawn, jsou teď k dispozici v českém jazyce. Přeložila je pro nás Vikete.
Pokračování >>>
 
Význam 30 kapitol Abramelinovy magie v0.2

První návrh pro významy kapitol Abramelinovy magie, tak aby se s démony dalo dál něco podniknout. :-)
Démony je možné pouze rozeznat nebo je volat a tím si přivodit danou schopnost.

Pokračování >>>
 
30 kapitol Abramelinovy magie - přehled

Démonologický systém podle Abramelinovy magie. Přesné rozdělení kapitol do čtverců je na webu, v zásadě jej ale není potřeba.

Tento systém mohou uplatnit ti, kteří se rozhodli pro démonoligii podle Abramelinova systému. Démonia dělíte na 30 základních skupin, ty s nimiž budete chtít pracovat, přiřadíte jedné z nich.
Pokračování >>>
 
Gnose podle Jaroslava Matouška

Základní přehled gnostických nauk.

Výpisky z knížky jsem si pořídila jako osobní studijní materiál a dávám je tímto k dispozici.Základní fakta
Slovo gnose se odvozuje od gignóskó, tj. poznávám. Hlavním poznáním, o které gnostik usiluje, je poznání cesty ke spáse.
Gnose vzniká jako výsledek procesu mísení náboženských názorů. Obvykle se její vznik datuje do 2. století po Kr. (podle Kratochvíla 1. st. před Kr.), není to ale jediný názor. Existuje i předkřesťanská gnose: Názor, že tento svět je založen na bludu, ba dokonce že je zlem, se objevuje i daleko dříve v různých náboženstvích světa.
V helénistické době se vlivem cestování, obecné vzdělanosti a mísení kultur mohlo toto učení objevit jako výsledek spolupůsobení různých názorů, kulturních a náboženských směrů a dalších sociálních faktorů. To, že bylo formulováno pod řeckým vlivem, je znát z pojmů, které gnose užívá, a jež jsou takřka výhradně řecké.
Pokračování >>>
 
Konotace hebrejských písmen

Poznámky podle knihy Friedricha Weinreba se základní charakteristikou každého písmene a jeho symbolikou dle chasídkého vědění.

Výpisky jsem si pořídila před lety za účelem osobního studia, teď je dávám k dispozici.


Alef

Býk, vůl nebo pluh, 1
Významem je býk. Podle židovské tradice byl svět stvořen ve znamení Býka. V současnosti končí znamení Ryb, před nimi procházel jarní bod znamením Berana. Podle starozákonního času žijeme v roce 5765 (2005). Jedním znamením projde jarní bod za 2150 let. Svět byl tudíž stvořen ve znamení Býka. To je vidět i na písmeni Alef. Úhlopříčka znázorňuje přelom mezi světem stvořeným a světem božským, horní kapka je skrytou dolní třetinou býka, která zůstala vně tohoto světa. Dolní část písmene symbolizuje stvořenou část s býčí hlavou. Písmeno alef se nečte, protože se celé neprojevilo.

Pokračování >>>
 
Theléma - základní návod k použití
...aneb ty nejjednodušší možné základy nauky

Ač od přijetí Knihy zákona uplynulo už víc než sto let, zdá se, že theléma není o nic víc srozumitelná, než tomu bylo kdy dřív. V jistém slova smyslu udělal medvědí službu thelémě sám Crowley, její prorok, svým kontroverzním rozmařilým životem. Zatímco ten je na výsluní pozitivní i - to zvláště - negativní popularity, zůstávají thelémské nauky značně ve stínu a plné dohadů i otazníků. Ale možná byl Crowley jenom vtipálek, který to chtěl svým následníkům ztížit, aby se rovnou přebralo zrno od plev.

Pokračování >>>
 
Anthroposofie III.
Antroposofie a magie - přednáška

Přednášku shrnující antroposofii a její vztah k magii a dalším okultním naukám, stáhnete zde.

Pokračování >>>
 
Anthroposofie II.
Úvod do antroposofických tradičních nauk

Motto:
Neboť sluneční signum je charakterizováno červenou barvou. (Fulcanelli)

Úvod

Tradiční nauky jsou obtížně sdělitelné a tím obtížně přístupné. V současnosti tomu není lépe, než v dobách minulých. Obtíž totiž neleží v míře vzdělanosti nebo v zákazech a příkazech nějakých autorit. Nene, jinak je to: Tradiční nauky jsou okultní, jsou esoterní v původním významu toho slova - nejsou pro lid. Ten, kdo jim chce porozumět, musí přetvořit sám sebe, aby věděl, co má hledat.
Relativně snadnou cestu k tradičním naukám otevřel před více než 100 lety Rudolf Steiner. Svoji nauku později koncipoval jako antroposifii. Ta sice používá mnohdy svétázného slovníku, ale vnímavému čtenáři neuknikne například to, že koresponduje např. s některými naukami gnostickými, s pohledem na některá náboženství nebo s magickou praxí.
Stručný přehled antroposofie, který lze brát více jako lákadlo k tomuto učení než jako souvislsý výklad, zde uvádíme. Přehled pochází z učebních materiálů M.O.Th., na sestavení se rukou společnou přičinily sor. Chiah a sor. E.Q.A.Pokračování >>>
 


Starší články:
22.  Anthroposofie I.
23.  Invokace Hora - překlad
24.  Temná strana Slunce
25.  Svaté knihy Thelemické
26.  O dvojím světle, pozitivních lidech a křesťanech, kteří mají výjimečně pravdu...
27.  Kdo je mág
28.  Crowleyův program pro začátečníky
(c) 2003 Ro., http://ro.magick.cz Webmaster, dotazy, připomínky: 23 /zavináč/ magick /tečka/ cz