Malé opatství Thelémské
*Encyklopedie Thelémy* *Kniha zákona - magická exegeze*
*Rituály* *Učební materiály* *Průzkum vyšších světů*
*Hermes II. Trismegistos*
*Dějiny 20. století* *Stručná historie esoteriky* *Osobnosti západní esoteriky*
*Živlová magie* *Struktura Universa*
*Magická intelektuální a názorová základna*
*Rituální předměty*
*Vzkazy a názory*

Stručná historie esoteriky


I v komplexním pohledu na historii světa nacházíme souvislosti. Všechno souvisí se vším - stačí jen najít jak. Magie praktická může stavět jen na teorii, na znalostech a umění uvidět.
Pojďte s námi zase po roce hledat tajná poselství dějin světa! Je tolik mágů, kteří o sobě říkají že vědí a tak málo těch, kteří skutečně vědí, proto to nepotřebují nikde roztrubovat. Chceš-li se stát vědoucím, přemýšlej!


Máš, ctěný čtenáři, pocit, že nám některá z důležitých událostí unikla a naše vidění světa je tím pádem neúplné? Neostýchej se, a pošli nám své nápady! Nejsme hluší!

Mezopotámie, Sumer, Indie, Asýrie, Babylon

Starověk se datuje do doby 3000 let před naším letopočtem až do roku 476 našeho letopočtu. Mezníkem zániku starověku je zánik římské říše.
Pokračování >>>
 
Starověký Egypt

Egypt - chrám kosmu - má symbolický význam pro duchovní historii lidstva. V Egyptě byly všechny síly, které hýbou nebesy a ovládají je, převedeny na nižší úroveň. Historie Egypta nezná růst a evoluční stadia. Již první kulturní pomníky této země dosvědčují dokončený vývoj - dokonalou státní správu, vytříbené a propracované umění, zcela vyvinuté písmo, uzákoněnou a ustálenou náboženskou soustavu.
Pokračování >>>
 
Židé a začátek křesťanství

Izrael - boží lid

DOMOVEM IZRAELE byla Palestina (také země Kenanejská). Je to malá země (asi velikosti Moravy a Slezska) u jihovýchodního cípu Středozemního moře mezi Egyptem a Sýrií. Její západní hranici tvoří Středozemní moře, na východě přechází v arabskou poušť. Zemí protéká od severu k jihu řeka Jordán. Prameny sbírá v pohoří Libanon a Antilibanon (nejvyšší hora Hermon), protéká Genezaretským jezerem (také Tiberiadským) a ústí do Mrtvého moře (jehož hladina je 393 metry pod hladinou středozemního moře).
Pokračování >>>
 
Řecko, Řím a jejich doba

Období řecko-římské je pro historii hmotnou i duchovní velmi významné. Jednak je to první historická doba, v níž těžiště kultury i politiky leželo na území Evropy, jednak tehdy došlo k důležité vývojové změně - k proměně mythu v logos.
Pokračování >>>
 
Středověké duchovní a náboženské systémy

Středověk, především jeho počátek, bylo dobou rozmachu mnoha náboženských proudů i časem bohatého duchovního života. Jednotlivé vznikající proudy spolu soupeřily a tento boj trvá mnohdy až dodnes.
Pokračování >>>
 
Esoterika Islámu

ISLÁM vzniká v západní Arábii v 7. stol.n.l. O století později vzniká esoterní odnož islámu – súfismus - a později početné tajné řády s mystickými a magickými cíli.
Pokračování >>>
 
15. - 18. století

Pozdní středověk, počátek novověku - renesance, baroko, rokoko

V 15.-16. století se obyvatelstvo Evropy nalézá ve stavu značné rozkolísanosti, ztrátě dosavadních jistot ve všech oblastech života. Situaci v Evropě ovlivnilo rozšíření moru, expanze osmanských Turků na Balkán a stoletá válka. V pozdním středověku stagnoval rozmach městského hospodářství. K zániku mnoha obcí došlo i vlivem morové epidemie.
Pokračování >>>
 
Dědictví pozdního středověku

V 11. století započaly křižácké války. Bojovalo se oficiálně za „svatou věc“, neoficiálně o moc, majetek, území. Křesťanský ideál tzv. Svaté věci čerpal i z mytologie svatého grálu a družiny rytířů Artušova stolu. Grál má duchovní symboliku, je nádobou spasení, požehnání, celistvosti, moci - je obdobou alchymistického kamene mudrců.
Pokračování >>>
 
19. + 20. století - náboženství

V období 19. a 20. století nastalo oslabování vlivu náboženství a to nejen v západním světě. Během těchto dvou století vznikalo a posilovalo se dělnické hnutí, které dává přednost materiálnímu pojetí života. Vzrostl v západní části světa ateismus, ve východní části světa terorismus. Obě tyto složky potlačovaly (komunismus až zesměšňoval) mystiku.
Pokračování >>>
 
Ezoterika v 19. storočí

Od roku 1800 rastúca vlna záujmu o okultizmus znova oživila renesančnú vyššiu mágiu. Moderní mágovia zdieľajú s renesančnými mágmi mnohé spoločné postoje. Tiež oni vynášajú hodnotu a potenciálnu veľkosť človeka ako skutočného boha. Tiež oni verili v hlbokú pradávnu múdrosť, ktorá sa skrýva v rôznych tradíciách, zahalená pred zrakmi obyčajných ľudí. Rovnako ako renesanční mágovia zmiešali prvky kabaly, gnosticizmu, hermetizmu, alchýmie, novoplatonizmu a antických mysterióznych náboženstiev, ktoré obohatili o prvky indických zdrojov.
Pokračování >>>
 
Zednáři a Rosekruciáni

Tajné společnosti hrály v dějinách vždy velkou úlohu - nebo se tomu tak mnozí aspoň domnívají. Protože se jednalo o společnosti tajné, není jejich skutečná úloha do dneška objasněna. Tyto společnosti se často kryly rtůznými druhy mystifikací. Skutečnost často nelze oddělit od fám.
Pokračování >>>
 
Esoterika ve 20. století

Protože velké množství různých řádů a organizací vznikalo ve druhé polovině 19. století, a tyto řády ovlivňovaly esoteriku a dění ve 20. století, najdete v mé práci i jejich vznik a informace k nim.
Práce je rozčleněna přibližně do dvou velkých bloků. Prvním jsou řády a organizace od pol. 19. stol. až přibližně do 80. let 20. st.. Nejsou v nich však uvedeny skupiny úzce související s 2. světovou válkou. Dění související s 2. světovou válkou najdete v druhé části práce. Vše se samozřejmě velmi prolíná.
Pokračování >>>
 
Časové schéma událostí 19./20.století
V orientaci napomůže jednoduché schéma událostí.
Pokračování >>>
 
Postmoderní magické směry II. pol. 20. století

THELEMA – 1904 – „made by“ Aleister CROWLEY
MAAT magie – 1975 – by Sor. NEMA
CHAOS magie – 1978 –by Peter J. CARROLL & Ray SHERWIN
CYBER magie – 1987 – by Frater U.D.
Pokračování >>>
 
Slepé uličky magie

Na úvod musím sportovně přiznat, že sepsání téhle úvahy, mě stálo nepoměrně více přemýšlení a námahy, než jaký je skutečný výsledek a opravdový význam tohoto minidílka.
Podotýkám, že úvahy a názory níže uvedené se neopírají ani o odbornou literaturu, ani o názory publikované například v síti Internet. Stručně by se dalo říci, že o promýlané tematice nevím nic anebo, až na několik výjimek, skoro nic.
Pokračování >>>
 


Starší články:
(c) 2003 Ro., http://ro.magick.cz Webmaster, dotazy, připomínky: 23 /zavináč/ magick /tečka/ cz